04 oktober 2016

CheckWare deltar på EHiN 2016

CheckWare er i år også med som sponsor av EHiN Future Health, Norges største arena for e-helse. Konferansen holdes i Oslo Spektrum 15. og 16. november 2016. Vi stiller med stand - hjertelig velkommen innom!
Se også artikkel om én innbygger - én journal.

Visjonen bak EHiN Future Health er å bidra til et Norge som er i front med å forme fremtidens helsetjenester. En visjon vi stiller oss bak, og med vår deltagelse vil vi være en pådriver for økt bruk av teknologi i norsk helsesektor. Vi deltar fordi konferansen er med å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samler aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor samt IT-bransje.

Konferansen har vært arrangert siden 2014, men 2016 vil EHiN Future Health bli større enn noen gang tidligere, da den også inkluderer European Telemedicine Conference. Målet med konferansen er å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samle alle aktuelle aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor og IT-bransje til en felles arena.

Konferansen foregår på både norsk og engelsk, med over 100 foredragsholdere og 7 parallelle spor. EHiN Future Health 2016 er organisert med støtte fra IT-bransjen så vel som norsk offentlig helsesektor. Prosjekteiere er IKT-Norge, interesseorganisasjon for IKT-næringen, og NSE, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Generell_banner_nettside

 

Oppdatert