07 september 2016

Interregionalt prosjekt om velferdsteknologi

CheckWare er deltaker i VälTel, et interregionalt prosjekt der trønderske bedrifters teknologiske kompetanse møter Jämtlands drivkraft og ønske om å være i utviklingsfronten på velferdsteknologi. 

Prosjektet har som mål å skape arenaer for kunnskap og erfaringsutbytte for å løse helse-og omsorgsutfordringer i Midt-Norden. Dette skal styrke regionens kapasitet innen forskning, teknisk utvikling og offentlig informasjon.

CheckWare er stolt deltaker i dette prosjektet som teller hele 38 bedrifter og kommuner og består av både teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere. Sammen skal vi utvikle, kvalitetssikre og teste velferdsteknologiske løsninger og infrastruktur med utgangspunkt i ulike brukergruppers behov.

Et viktig poeng med prosjektet er å utvikle en nordisk referansestruktur, slik at en løsning som er utviklet og fungerer i et av landene skal også kunne fungere i det andre landet.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

interreg


Oppdatert