13 september 2016

Ny veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi


Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi gir råd, anbefalinger og praktiske eksempler innen personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi, fra besluttet bruk til etablert løsning.

Det skal nå utarbeides en versjon 2.0 av denne veilederen, og i den forbindelse har Direktoratet for e-helse forespurt vår CTO Stig Husby om å delta i referansegrupppen.

Før versjon 2.0 er klar kan du lese versjon 1.0 her:
https://ehelse.no/veileder-i-personvern-og-informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-velferdsteknologi

Oppdatert