06 juni 2018

Sommerhilsen 2018

Helsesektoren er den siste store industrien som nå digitaliseres. En aldrende befolkning og stadig økte forventninger til helsetilbudet gjør dette helt nødvendig. Rapporten «Helsenæringens verdi 2018» publisert av Menon Economics i april viser at bemanningsbehovet i spesialisthelsetjenesten vil øke med nesten 300 000 årsverk i 2060 med dagens arbeidsmetoder. Imidlertid kan eHelse-løsninger og velferdsteknologi bidra til både økt kvalitet og effektivitet med mindre bruk av arbeidskraft.

Da er det spennende å utvikle og levere digitale løsninger hvor pasienten kan delta mer aktivt i egen helse og behandling. Til nå har 160 000 pasienter benyttet CheckWare. De har i gjennomsnitt besvart 9,8 kartlegginger hver. Med en besparelse på 30 minutter for hver kartlegging gir det rom for veldig mange timer som helsepersonell i stedet kan benytte til direkte pasientoppfølging og behandling: Nærmere bestemt 30 årsverk dersom en klinikk behandler 10 000 pasienter!

Heidi2017

Våre kunder har sett dette potensialet og dokumenterer nå fordeler med å ta i bruk digital pasientmedvirkning. Universitetssykehuset Nord Norge kan ved et forsiktig anslag frigi 5,5 årsverk til direkte pasientbehandling der de benytter CheckWare. Lovisenberg Diakonale Sykehus skal involvere brukerne i større grad i behandlingsopplegget. Med CheckWare kan de kontinuerlig dokumentere og måle behandlingsresultat, slik at kvaliteten på behandlingen kan heves underveis i sykehusoppholdet.

I vinter lanserte vi muligheten for at også helseapper kan kobles til CheckWare. Dette gjør at apper som tidligere har vært frittstående og kun tilgjengelig for pasienten, nå kan overføre data til CheckWare og gi beslutningsstøtte til helsepersonell.

Slike integrerte helseapper med påkoblede sensorer kan pasienten benytte hjemmefra i medisinsk avstandsoppfølging. Ved forverring vil det automatiske sendes varslinger til helspersonell. I andre tilfeller kan det være aktuelt at pasienten noterer daglig for å følge med på og håndtere egen sykdom, og overfører informasjonen til legen kun når vedkommende har en avtale.  Vi ser frem til å se hvordan dette sammen med våre produkter for egenmestring kan bidra til å redusere antall innleggelser og polikliniske konsultasjoner.

Selvsagt har vi nå dokumentert hvordan CheckWare tilfredstiller kravene i GDPR. Informasjonssikkerhet har alltid vært i fokus hos oss. Våre produkter har alltid hatt innebygd sikkerhet og innebygd personvern. Dette er en forutsetning når vi leverer løsninger til helsesektoren. Vi ønsker den nye forordningen for personvern velkommen og gleder oss til fortsatt å levere sikre løsninger våre kunder og deres pasienter kan stole på.

Vi ønsker å ha videre kontakt med deg og håper det er gjensidig. Husk derfor å gi ditt samtykke til å motta informasjon om våre løsninger og tjenester fra oss før du tar ferie!

KLIKK HER

Jeg ønsker deg en god sommer!

Heidi Blengsli Aabel

CEO, CheckWare

Oppdatert