award

Kurs 2: CheckWare for kommuner

AVLYST

CheckWare for kommuner

Digital pasientmedvirkning er på full fart inn i kommunehelsetjenesten. Digital bruk av kartleggingsverktøy, tilbakemeldingssystemer til terapeutene, avstandsoppfølging av kronisk syke, samt selvhjelpsverktøy for brukere som har psykiske utfordringer. Alt er i anmarsj og du vil lære hvilke muligheter du får med CheckWare.

Kursbeskrivelse:

09.00-09.15: Velkommen

09.15-09.45: Bruk av digitale psykometriske tester/kartleggingsverktøy

Det er idag utstrakt bruk av  kartleggingsverktøy i norske kommuner. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og ofte ikke i tråd med rettighetene som er knyttet til skjemaene. Mange bruker også utenlandske nettløsninger uten at man har sjekket om dette tilfredsstiller sikkerhetskravene i Norge.

Du får kunnskap om retningslinjer knyttet til rettigheter, royalties og sikkerhetskrav.

09.45-10.15: Kommunepsykologer

Vi presenterer hvordan kommunepsykologer enkelt kan ta i bruk digitale versjoner av det mest brukte psykometriske testene.

Du får lære hvordan pasienten kan selvrapportere via mobil eller nettbrett før og etter timen, og hvordan skåringsrapportene automatisk blir tilgjengelig for kommunepsykologene.

10.15-10.45: Pause

10.45-11.15: FIT - Feedback informerte tjenester

FIT anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjeneste i kommunene. FIT gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. CheckWare tilbyr digitale versjoner av ORS- og SRS-skalaene. Løsningen tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten og dataene lagres i Norge.

Vi viser hvordan du benytter CheckWare med FIT.

11.15-12.00: ASEBA – Besvarelse fra flere respondenter i en sak

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) er et mye brukt kartleggingsverktøy innen oppfølging av barn og unge. Dette er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen.

Vi viser deg hvordan du kan forenkle arbeidet med utsending, oppfølging av besvarelser og skåringsrapporter ved å bruke CheckWare.

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.15: Integrasjon med fagsystemer

Det er utstrakt bruk av kartleggingsverktøy innen mange felt i kommunen. Vi ser spesielt på dagens rutiner og hvordan disse kan forbedres innenfor Helsestasjon, Oppvekst, Barnevern, Pleie og Omsorg og PPT.

Visma er partner med CheckWare og tilbyr kartleggingsverktøy fra CheckWare integrert i Visma Flyt. I første omgang tilbys integrasjon for PPT.

Du vil lære hvordan CheckWare kan integreres med fagsystemer.

14.15-14.45: Pause

14.45-15.15: Avstandsoppfølging og selvhjelpsverktøy

Omfattende forskning har vist at ehelse-løsninger som styrker pasienters egenkompetanse, økt kommunikasjon og samhandling med helsepersonell gir pasientene en vesentlig bedre livskvalitet, mindre helseplager og mindre behov for helsehjelp fra det offentlige. 

CheckWare muliggjør dette ved hjelp av digital selvrapportering fra brukere, utvikling av nettbaserte selvhjelpsverktøy og elektronisk dialog mellom brukere og hjelpere.

Du vil lære hvordan helsetilstanden kan monitoreres og automatisk sende varslinger til vaktsentralen og hvordan nettbaserte selvhjelpsverktøy gjør at kommunen kan følge opp flere med de samme ressursene.

15.15-15.30: Oppsummering

Sammen med CheckWare deltar Tormod Bekken, Product Market Manager - Helse fra Visma Unique AS.

 

Kursholdere:

Heidi Blengsli Aabel, Adm. direktør, CheckWare AS

Tormod Bekken, Product Market Manager – Helse, Visma Unique ASMeld deg på!