award

Kurs 3 -CheckWare for klinisk forskning, dataeksport gjennom hele studien

CheckWare for klinisk forskning, dataeksport gjennom hele studien

For deg som ønsker mer informasjon om hvordan CheckWare kan brukes i klinisk forskning, både med tanke på studiedesign, egenutviklede skjema, kartleggingsplaner, dataeksport underveis og i etterkant, både for enkeltstående klinikker og multisenterstudier.

I dette kurset får du:
  • Forståelse for hvordan du kan benytte CheckWare for å innhente data for ethvert studiedesign.
  • Forståelse for hvilke data som er mulig å hente ut fra CheckWare-systemet.
  • Lære å lage egne eksportmaler som kan overføres direkte til SPSS.
  • Tips og råd om hvordan du skal bruke CheckWare for å merke data slik at du får mest mulig verdi ut av systemet.
  • Lære å utføre eksport av systemdata og tips om hvordan du kan bruke disse.
Kurset ledes av Frode Næss, Vice President Operations og
Ludwika Osiak, Produktansvarlig for psykometriske tester