award

Kurs 3: CheckWare for klinisk forskning, dataeksport underveis og etterpå

CheckWare for klinisk forskning, dataeksport underveis og etterpå

Dette kurset er for deg som ønsker mer informasjon om CheckWare for FIT, CheckWare i PPT, bruk av blant annet SDQ, RCADS og ASEBA i behandlinger som benytter seg av ulike roller rundt en hovedrespondent og hvordan CheckWare løser dette.

Dette kurset gir deg en innsikt i hvordan CheckWare kan benyttes for ulike behandlingsforløp innen psykiatrien, både med tanke på tilbakemelding til behandler og oppsett av behandlingsforløp som inkluderer roller.
Innholdet oppdateres fortløpende, men meld deg på allerede nå for å sikre deg plass.

Meld deg på!