solutions_mentalhealth

Fra strategi til innføring av digital pasientmedvirkning

Denne workshopen er for deg som har ansvar for å realisere digital pasientmedvirkning, enten som ansvarlig for ehelsestrategier eller som gjennomfører av implementering av løsninger.

Her får du lære mer om hva du bør gjøre for å være forberedt når løsninger for digital pasientmedvirkning skal tas i bruk. Du får eksempler fra andre på hvordan de har tatt i bruk CheckWare i sin organisasjon. 

Helge T. Blindheim, Seniorrådgiver ved Direktoratet for e-helse, vil innlede med informasjon fra politisk ståsted fra Helse- og omsorgsdepartementet og direktoratet for eHelse. Han vil også fortelle litt om hvilke trender og pågående prosesser man bør hensynta og planlegge for ved implementering. Dette vil gi deg et tryggere beslutningsgrunnlag samtidig som du kan navigere riktig i forhold til nasjonale føringer.

Vi bruker suksesshistorier for innføring av CheckWare som eksempler.

Helge vil også være moderator i denne workshopen.
Innholdet oppdateres fortløpende, men meld deg på allerede nå for å sikre deg plass.

Meld deg på!