features_clinicalreports

Digital versjon av SRS og ORS

CheckWare med Feedback Informerte Tjenester

Feedback Informerte Tjenester

FIT står for Feedback Informerte Tjenester. Tidligere kalte man dette KOR, Klient Og Resultatstyrt praksis. Dette er en arbeidsform hvor verktøyene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating scale) benyttes.

Disse verktøyene er utviklet i USA og anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene. Digital versjon av ORS og SRS gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Forskning viser at dette øker effekten av behandling, og at bruk av FIT-verktøy styrker den terapeutiske alliansen.

FIT anbefales brukt både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.

Du kan benytte CheckWare med kun ORS og SRS eller en komplett løsning for digital psykometrisk testing.

Ta kontakt med oss på telefon 47 80 51 44, epost info@checkware.com eller bruk skjemaet nedenfor for å få tilgang til en digital løsning for pasientmedvirkning.

 

Vi tilbyr følgende FIT-skjema:
ORS  Outcome Rating Scale
CORS Child Outcome Rating Scale
YCORS Young Child Outcome Rating Scale
SRS Session Rating Scales, Version 3.0
GSRS Group Session Rating Scale
GCSRS Group Child Session Rating Scale
YCSRS Young Child Session Rating Scale


Om ORS og SRS

ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av lidelsestrykk og hvordan brukeren har det. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom bruker og behandler. ORS fylles ut før eller tidlig, SRS mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for behandler og bruker og danner beslutningsstøtte for videre forløp.

ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet.

Integrasjon
Integrering av webtjenesten til openFIT innebærer å sende ORS-resultater for analyse av openFIT-skybaserte algoritmer. Resultatene sendes deretter tilbake til CheckWare hvor pasientens fremdrift og forventningskurve for endring er plottet. Algoritmene er basert på et utvalg på over 95.000 unike tilfeller med behandling, og forventningskurvene gir referansepunkter for å sammenligne individuell pasientframgang mot både vellykkede og ikke vellykkede behandlingstilfeller.

OpenFIT webtjenesten leveres av ACE Health, et Dublin-basert selskap grunnlagt av Dr. Miller og Enda Madden, CEO i ACE Health.


 

Informasjon om digital versjon kartlegginger/skjema

Fortell hvilket skjema du ønsker å få tilgang til.