29 mars 2017

CheckWare brukes i psykisk helsevern i Helse Stavanger

Enhet for spiseforstyrrelser er de første i Klinikk for psykisk helsevern i Helse Stavanger som har tatt i bruk CheckWare. Målet er at alle avdelingene skal ta i bruk CheckWare ved utgangen av 2017.

BentHorpestad
Leder for enhet spiseforstyrrelser, Bent Horpestad. Fotograf Svein Lunde SUS

Etter avdelingen tok i bruk systemet CheckWare har helsepersonellet spart én time på manuell registrering per pasient de utreder. Totalt sett vil det si at psykologene og legene sparer tre hele arbeidsuker i løpet av ett år.

– Det er alltid en risiko for feil knyttet til manuell registrering. Det er også veldig tidkrevende. Når vi nå har et eget elektronisk system, har helsepersonellet mer tid sammen med pasientene - og bedre tid til å vurdere resultatene, sier leder for enhet spiseforstyrrelser, Bent Horpestad, og understreker at innføringen kommer både pasientene og helsepersonellet til gode. 

Les hele artikkelen fra Stavanger her.

Oppdatert