02 oktober 2019

CheckWare deltar på EHIN 2019

Vi er sterkt tilstede på EHiN i år. 
Anders2017
I paneldebatten "Hva hvis Helsenæringsmeldingen hadde kommet i 2009?" diskuterer vi sammen med Imatis og CSAM en bedre modell for helsenæring i Norge.

Dette er Norges ultimate møteplass for brukere og beslutningstakere innen helsesektoren. Konferansen avholdes i Oslo Spektrum 12.-13 november, og vi ønsker deg hjertelig velkommen innom vår stand.

EHiN, E-helse i Norge, er Norges største konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren.

Konferansen ble startet av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, med et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom teknorevolusjonen fra IT-bransjen og helsesektoren. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.


Om EHiN

EHiN, “E-helse i Norge”, ble første gang arrangert i 2014 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge. Antall deltakere på konferansen har siden da økt fra 250 til over 1500.

Målet er å samle helsesektoren og teknologirevolusjonen, samt politikere og beslutningstakere, på ett sted. EHiN skal bidra til felles forståelse for helse i et digitalt samfunn, og hvordan vi løser de oppgavene og utfordringene fremtiden vil gi oss.

Konferansen foregår på både norsk og engelsk, med over 150 foredragsholdere og 7 parallelle spor, samt omkring 70 partnere/utstillere i expo.

Oppdatert