21 juni 2018

CheckWare + HelseApper = Sant!

Helseapper kan nå kobles til CheckWare. Dette gjør at apper som tidligere har vært frittstående og kun tilgjengelig for pasienten, nå kan overføre data til CheckWare og gi beslutningsstøtte til helsepersonell.

Ved bruk av helseapper i medisinsk avstandsoppfølging kan det sendes automatisk varsel til vaktsentral ved forverring. Dette gir større trygghet både for pasient og behandler. 

Ved selvregistrering over tid av symptomer og eventuell medisinbruk via helseapp, får behandler bedre beslutningsstøtte for valg av behandling. Ved integrert løsning mot f.eks. DIPS, kan måleresultater fra en app gå helt inn i pasientens journal.

Eksempel: Hodepinedagboka

Data fra appen lagres på samme måte som et skjema/kartlegging, og utnytter alle de eksisterende mulighetene i CheckWare for f.eks. rapporter og dataeksport.Med vårt nye grensesnitt kan man innhente data fra helseappene til klinisk bruk og sammenstille dette med andre data i CheckWare og/eller elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette gjør at man kan utvikle apper eller andre løsninger med et annet grensesnitt enn det CheckWare kan tilby, og likevel få koblet data mot CheckWare og videre til EPJ.

Personlige enheter som mobil, klokker, sensorer eller andre som har interaksjon og som samler data, kan kobles til CheckWare. Dette forutsetter at app-utvikler må tilpasse app'en til å benytte vårt Klient API.


Ta kontakt med oss om:
  • Du har behov for å koble eksterne Apper eller lignende til CheckWare.
  • Du har behov for å få laget en App som samler data oftere og enklere.

Oppdatert