13 mars 2020

CheckWare og COVID-19

covid-19
Digital avstandsoppfølging i kampen mot koronavirus


Vi forstår at mange er i en utfordrende situasjon med å avdekke og følge opp potensielle pasienter med koronasmitte og samtidig gjennomføre annen planlagt behandling.

Hvis dere ser at våre løsninger kan være til hjelp ved f.eks. å ta i bruk selvrapportering fra hjemmet eller benytte video- og tekstbasert kommunikasjon med pasientene, ta kontakt. Vi stiller opp så langt vi kan.

Vi i CheckWare kan bistå på kort varsel for å bistå i denne situasjonen. 

Kontakt oss på 47805100 eller send en epost til support@checkware.com dersom dere ønsker vår hjelp.

Sikker digital kommunikasjon mellom behandler og pasient.

doctor_woman_video_call
Ved påvist eller mistanke om koronavirus og stort behov for jevnlig kontakt mellom behandler og pasient, kan dere ta i bruk vår kommunikasjonsmodul. 

Her finnes muligheten for sikre meldinger og videosamtaler. I meldingene kan man også legge med vedlegg, for eksempel prøvesvar, rapporter, bilder og annen informasjon.

Ved pålogging med e-ID (f.eks. BankID eller Buypass) for begge parter er dette en trygg og sikker kommunikasjonsform.

Avstandsoppfølging via selvrapportering på digitale skjema
ePROM

Vi minner om at vi kan lage tilpassede skjema ved behov for oppfølging av pasientgrupper som ikke trenger oppmøte på sykehuset.

Ta kontakt om du ønsker bistand med utvikling av skjema.

Oppdatert