29 mars 2017

CheckWare on Demand

CheckWare On Demand tilbys til enkeltstående behandlere i privat og offentlig helsesektor som ønsker å benytte digitale versjoner av psykometriske tester og andre kliniske kartlegginger.

Ved å benytte CheckWare on Demand sparer du tid på manuelt testarbeid og skåring. Det blir enklere å se status og følge pasientens/brukerens utvikling over tid samtidig som pasienten/brukeren føler seg mer involvert i egen behandling.

CheckWare har avtale med rettighetshaverne og du kan være sikker på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene.

CheckWare on Demand er en sikker og enkel nettjeneste som gir deg følgende:

  • digital utsteding av kartlegginger til dine respondenter.
  • automatisk sms-varsling med påloggingsinformasjon til respondentene når kartleggingen er utstedt.
  • respondenten kan besvare hjemmefra eller på klinikken via mobil, nettbrett eller pc.
  • du får umiddelbart tilgang til skåringsrapport når respondenten har besvart.

Priser og fakturering

-Årlig abonnement: kr 345,- eks mva per måned
-Per utstedte kartlegging: kr 39,- eks mva
-Pris per utsendte sms: kr 1,00 eks mva til Norge, kr 2,00 eks mva til utlandet
-Brukerstøtte: kr 525,- eks mva per påbegynte halvtime

Les mer

Oppdatert