Forretningsutvikling eHelse - Avstandsoppfølging

Sted: Trondheim eller Oslo

Ønsker du å jobbe med forretningsutvikling i et av de mest spennende eHelse-selskapene i Norge? Ønsker du å bidra til at helsesektoren kan gi mer helse for pengene og at pasienter får en bedre helse ved å delta digitalt i sin egen behandling?

CheckWare er markedsledende på programvare-løsninger for digital pasientmedvirkning. Våre produkter gjør at sykehus, private klinikker og kommuner i et internasjonalt marked kan tilby digitale kartlegginger, nettbaserte egenmestringsprogrammer og digital avstandsoppfølging til pasientene. Pasientene blir mer involvert i egen behandling og tar mer aktivt del i og ansvar for egen helse. Våre kunder oppnår enklere og mer effektiv innsamling og oppfølging av klinisk informasjon.

Det er økende etterspørsel etter våre løsninger for medisinsk avstandsoppfølging, både i kommuner og i en sammenhengende pasientoppfølging på tvers av helsesektorens organisering. Dette innebærer bruk av vår eksisterende programvare satt sammen på en ny måte for nye arbeidsprosesser, nye diagnoser, integrasjoner med nye systemer og samarbeid med nye partnere.

Vi søker deg som ønsker å utvikle god kunnskap om kundenes behov og våre løsninger, og har evnen til å oversette kundeinnsikt til konkrete produkter. Det er en operativ jobb hvor du får ansvaret for å utvikle lønnsom virksomhet innen avstandsoppfølging, i første omgang i Norge.

Du vil få en svært viktig rolle i utviklingen av CheckWare, og vi søker deg som deler våre verdier: Vi er forpliktet til våre kunder, vi leverer kvalitet, vi er pålitelige og vi er innovatører.

Hva skal du gjøre?

 • Identifisere og gripe muligheter innenfor avstandsoppfølging
 • Utarbeide og være ansvarlig for forretningsplan for området
 • Oppfølging av samarbeidspartnere
 • Utarbeide konsepter, spesifikasjoner og løsningsforslag i samarbeid med kunder, partnere og kolleger
 • Skaffe finansiering av utviklingskostnader frem til lønnsomt produkt
 • Prosjektledelse av leveranseprosjektene i markedets tidligfase

Du bør:

 • Forstå mulighetsrommet som finnes i digital pasientmedvirkning
 • Ha høyere utdanning innen relevante områder
 • Ha en kombinasjon av sterk forretningskompetanse, teknisk forståelse og innsikt i helsesektoren
 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert
 • Være velformulert skriftlig og muntlig, både i norsk og engelsk

For å lykkes med målsetningen om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning, er vi avhengig av pålitelige og innovative mennesker som deler vår ambisjon. Det vil kreve hardt arbeid og fleksibilitet, både av oss som organisasjon og deg som en viktig brikke i å skape kundetilfredshet. Resultatet av vår felles innsats blir et nytt kapittel i norsk teknologihistorie. Dette både forplikter og motiverer. 

Arbeidssted er Trondheim eller Oslo. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med CEO, Heidi Blengsli Aabel på tlf. 41 14 75 35.

Send din søknad snarest til jobb@checkware.com. Legg ved din CV, fortell oss hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til denne jobben. 
Merk søknaden «Forretningsutvikling». Søknader behandles fortløpende. Vi gleder oss til å høre fra deg!