04 januar 2017

Gode resultat og erfaringer med veiledet behandling over internett

home_livskvalitet

Det er to store trender i helsesektoren nå. Den ene er digitaliseringen som gjør at man kan automatisere mye mer av arbeidsrutinene, den andre er ønsket om pasientmedvirkning. Ønsket om pasientmedvirkning kommer både fra pasientene selv som ønsker å ta en større del i behandlingen, og det kommer også fra helsesektoren som ønsker at pasienten skal ta mer ansvar for egen helse. 

Disse to trendene gjør at helsesektoren kan behandle mange flere med de samme ressursene. Det begynner å komme en del resultater som viser at dette gir effekt både kostnadssiden og når det gjelder kvalitet. Eksempelvis sier Helse Bergen at de kan behandle tre til fire ganger så mange pasienter ved hjelp av veiledet behandling over internett. Røros Rehabilitering har dokumentert at de kan spare 64 prosent av administrativ tid knyttet til innhenting av pasientdata.

Det utvikles flere nettbaserte behandlingsprogram, både innen psykisk helse og rehabilitering.

Arne Repål, spesialist i klinisk psykologi ved Sykehuset i Vestfold, har hatt gode resultater med programmer for veiledet behandling mot angst over internett.  

Det samme gjelder Christian Moltu, fagsjef og psykologspesialist ved psykiatrisk klinikk ved Helse Førde. Han har sammen med sin kollega Sam Nordberg utviklet det dynamiske og lærende kliniske feedbacksystemet NORSE som bygger på selvrapportering fra pasienter i behandling innen psykisk helsefelt.

NRK P2 Ekko har laget et innslag hvor du får høre mer fra disse to og deres erfaringer. I tillegg får du høre en pasient fortelle om sine utfordringer og hvordan hun har fått hjelp gjennom et slikt program.

Jan Oldenburg fra HIMMS i USA, hovedtaler på CheckWare Conference 2016 og vår administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel er også intervjuet, og du får høre om lignende positive erfaringer fra Sverige.

For å høre podcasten, trykk på lenken nedenfor.
(På mobil, velg Hør Ekko, scroll ned og velg Angst kan kureres på nettet.)

check
 Podcast NRK P2 Ekko - Angst kan kureres på nett.

(det kan ta noen sekunder før sendingen starter)

Arne Repål Arne Repål er spesialist i klinisk psykologi, godkjent veileder i kognitiv terapi, tidligere fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF, nå 50% stilling som spesialrådgiver Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF.  

Ved siden av dette driver Arne Repål privatpraksis, er aktiv foreleser og veileder.  Han er også redaktør av Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Repål har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper og har forfattet en rekke bøker og artikler. 

Christian Moltu
Christian Moltu er psykologspesialist, PhD, og jobber som fagsjef for Psykiatrisk klinikk i Helse Førde. 

Moltu er også forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, og forskingsgruppeleder for forskningsgruppe for psykisk helse og rus (PHR) i Helse Førde. Han veileder flere doktorgrader, hvorav flere er rettet mot å forske på klinisk bruk og implementering av dynamiske kliniske tilbakemeldingssystem i praksis. Moltu publiserer jevnlig internasjonale vitenskapelige artikler om klinisk tilbakemelding, psykoterapi- og allianseprosesser og brukermedvirkning i forskning.

Oppdatert