Integrasjoner og kundetilpasninger - teknisk konsulent

Sted: Trondheim

Ønsker du å jobbe som teknisk konsulent i et av de mest spennende eHelse-selskapene i Norge? Ønsker du å bidra til at helsesektoren kan gi mer helse for pengene og at pasienter blir friskere ved å delta digitalt i sin egen behandling?

teknisk_konsulent

CheckWare en en ledende leverandør av løsninger for digital pasientmedvirkning og vi er i sterk vekst. Vi leverer Software as a Service. Våre produkter gjør at sykehus, private klinikker og kommuner i et internasjonalt marked kan tilby digital selvrapportering, egenmestring og avstandsoppfølging til pasientene.

CheckWare tilpasses kundenes behov for sikker innsamling, bearbeiding, rapportering og deling av data. Løsningen integreres med pasientjournaler, medisinteknisk utstyr, nasjonale pasientportaler og helseapper. Integrasjoner og tilpasninger har stor variasjon i kompleksitet og størrelse. Arbeidet gjøres spesifikt for hver enkelt kunde eller gjennom integrasjonspartnere som f.eks. DIPS og Visma.

Du vil få en svært viktig rolle i vårt leveranseteam og vi søker deg som deler våre verdier: Vi er forpliktet til våre kunder, vi leverer kvalitet, vi er pålitelige og vi er innovatører.

Hva skal du gjøre?

  • Utarbeide løsningsdesign og tekniske beskrivelser i henhold til tekniske krav og standarder i helsesektoren
  • Bistå kunder og partnere med løsningsintegrasjoner mellom systemene
  • Lage kundespesifikke tilpasninger gjennom konfiguering, programmering, scripting o.l.

Du bør:

  • Ha høyere utdanning innen IT
  • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid, gjerne innen helsesektoren
  • Ha erfaring med SOAP- og REST-baserte grensesnitt
  • Ha kjennskap til datamodeller som CDA og FHIR
  • Være en problemløser av natur, strukturert og teknisk god
  • Være selvstendig og ha god evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
  • Ha meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

For å lykkes med ambisjonen om å bli en betydelig internasjonal aktør er vi avhengige av pålitelige og innovative mennesker som deler vår ambisjon og våre verdier. Det krever hardt arbeid og fleksibilitet, både av oss som organisasjon og deg som en viktig brikke i å skape kundetilfredshet. Resultatet av vår felles innsats blir et nytt kapittel i norsk teknologihistorie. Dette både forplikter og motiverer.

Arbeidssted er i nye lokaler sentralt i Trondheim. Noe reising må påregnes. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Frode Næss (VP Operations) på tlf. 40 20 15 94. 

Send din søknad snarest, men senest innen 01.12.2018 til jobb@checkware.com, hvor du legger ved din CV samt forteller oss hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til denne jobben. 
Merk søknaden «Teknisk konsulent». Søknader behandles fortløpende. Vi gleder oss til å høre fra deg!