Kartlegging av spiseforstyrrelser med CheckWare

"Når det gjelder spiseforstyrrelser er over 95% av pasientene kvinner under 30 år. De første konsultasjonene kan være skremmende for unge mennesker som nå innser sine psykiske helseproblemer, og digitale kartlegginger gir store fordeler."
Sigrid Bjørnelv
Dr. Phd

Dr. Sigrid Bjørnelv, Phd., er overlege med spesialisering innen psykisk helse og spiseforstyrrelser. Hennes forskning om "Spising og vektprobler hos unge" har hjulpet med å forbedre kliniske kartlegginger, og hennes metodikk har påvirket behandlingsprosessen som understøtter behandling av spiseforstyrrelser i dag.

Kartlegging av spiseforstyrrelser i den digitale tidsalder

Når det gjelder spiseforstyrrelser er over 95% av pasientene kvinner under 30 år. De første konsultasjonene kan være skremmende for unge mennesker som nå innser sine psykiske helseproblemer, og digitale kartlegginger gir store fordeler, forklarer Dr. Bjørnelv.

"Disse pasientene er allerede komfortable med internett; de bruker iPad eller smarttelefoner hele tiden. De kan raskt bli slitne på de innledende besøkene, så det å ha muligheten til å besvare tester enten på klinikken eller hjemme på et passende tidspunkt har åpenbare fordeler. Det store antallet papirbaserte tester som vi brukte for å kartlegge disse unge menneskene kunne være skremmende. Dette samfunnet har vokst opp i den digitale alderen og er komfortable med å fullføre kartleggingstester på nett. Antallet kartlegginger som pasientene må fylle ut er det samme som på papir som på nett, men muligheten for å gjennomføre disse testene elektronisk er beroligende for disse pasientene."

Datakvaliteten har også økt ved nettbasert kartlegging hevder Dr. Bjørnelv. "Siden det er lagt inn forsikringer mot å hoppe over spørsmål eller unnlatelse å svare i den digitale versjonen av kartleggingen, vet vi at pasientene besvarer kartleggingene på en god måte."

"Enda viktigere er det kanskje at behandlingen av pasientene blir raskere og mer engasjerende. Hvis pasienten velger å ta kartleggingen på klinikken, kan vi diskutere resultatet innen et kvarter. Muligheten for å analysere tester sammen gir en ny dynamikk for læring og oppmerksomhet mot pasienten. Vi bruker pasient-resultat som en del av konsultasjonsprosessen for å vekke debatten og for å provosere fram tanker. Vi kan også vise dem endringer som de har oppnådd gjennom terapi. De kan se sin egen framgang og kan bekrefte at indikasjonene som testresultatene viser gjenspeiler det de føler."

Problemet med papir

For Dr. Bjørnelv kommer papirbasert psykometrisk testing med tre hovedproblemer; Det er vanskelig å sikre at pasienten fullfører testen på en god måte; Det er vanskelig å sikre at pasientens svar prosesseres og lagres nøyaktig når svar på papir overføres til regneark; og det er vanskelig å stole på konklusjoner fra datagrunnlag du frykter er feil.

"Før vi gikk over til nettbasert digital testing, ville pasienter regelmessig hoppe over eller simpelthen overse noen av de spørsmålene de fikk under kartleggingen," sier Dr. Bjørnelv. "De hoppet over deler ufrivillig, hoppet over spørsmål de ikke anså som relevante eller glemte eller overså hele sider."

Så snart pasienten hadde gjennomført en test på papir, var det vanligvis sekretærens jobb å manuelt overføre pasientens svar til regneark. Denne prosessen med å repetere svarene var langt fra perfekt og åpnet mulighetene for alvorlige feil. Sekretæren kunne bare skrive 1 i stedet for 5 for eksempel, og hele behandlingsprosessen ble feil."

Fordelene med digital kartlegging

For Dr. Bjørnelv betyr løsningen med digital kartlegging at det er mulig å måle nøyaktig forskjellene i pasientens testresultat før, under og etter behandling. "Det er muligheten til å analysere testdata, se trender og nøyaktig kartlegge framgang som virkelig er fordelen med CheckWare. Vi vet når behandlingene virker raskere og vi kan re-kartlegge eller endre behandlingsplanene når de ikke virker. Alt dette betyr mer effektiv behandling."

Grafikken og trend-kartene som vi kan lage gjennom analyseløsningen gjør at vi kan vise sykepleiere og annet personell nøyaktig hvilke problemer de å fokusere på hos individuelle pasienter, i tillegg til at det hjelper å kartlegge pasientgrupper. Vi kan se hvordan visse grupper av pasienter gjør det målt mot andre, og vi kan plukke eksempler med god progresjon innen grupper og prøve å analysere hva som virker og gjenskape dette i hele gruppen."

Dr. Bjørnelv understreker også forbedret oppfølging av pasientene. "Ett år etter at en pasient er utskrevet, kan vi be om å se dem igjen og lett teste dem pånytt. Hvis vi sammenligner resultat rett etter behandling med resultat ett år etter behandling, er vi i en bedre posisjon for å kartlegge endringer hos pasienten. CheckWares nettbaserte løsning gjør oss i stand til å gjøre dette raskt og med høy kvalitet."