Helse Vest satser på digitale løsninger til psykisk helse og rus

"Det er viktig å få til felles regionale løsninger for psykometriske tester, dette kan vi nå få realisert gjennom bruk av CheckWare"
Erik M.Hansen
Adm.direktør i Helse Vest IKT

Helse Vest tar i bruk CheckWare for alle sine sykehus og klinikker og møter derved Helse- og omsorgsdepartementet sine krav om å prioritere pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling i 2016.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt landets helseforetak om å prioritere pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling i 2016. Helse Vest har nå signert en avtale om å ta i bruk CheckWare til nettopp denne pasientgruppen ved alle sine sykehus og klinikker.

Innen psykiatri og rusbehandling benyttes et stort antall ulike tester for å bestemme hvilken type behandling og oppfølging en pasient skal få. CheckWare har utviklet en digital løsning som erstatter dagens manuelle og papirbaserte rutiner. Helse Vest er den første regionen i landet som lar alle helseforetakene ta del i digitaliseringen på dette området. Helsepersonell kan automatisere det administrative arbeidet med å samle inn og bearbeide data, og heller bruke mer tid på pasientene.

CheckWare sin forretningside er å medvirke til forbedret pasientbehandling og å digitalisere helsesektoren. – Vi er ledende på vårt område, og med hjelp av sikker teknologi og tilgang til kartleggingsverktøy og tester via internett legger vi til rette for at pasientene selv kan rapportere om sine problemer. Pasientene kan også få online hjelp med støtte fra sykehuset. Resultatet er mer helse for pengene, sier administrerende direktør i CheckWare Heidi BlengsliAabel. 

Adm.direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen sier – Det er viktig å få til felles regionale løsninger for psykometrisketester, dette kan vi nå få realisert gjennom bruk av CheckWare. Fagmiljøet har gått gjennom utvalget av tester som benyttes og gitt en felles anbefaling til hvilke som skal inngå ved bruk av CheckWare. Dette gir et bedre utvalg av tester, en enklere forvaltning av IKT-støtten og et viktig steg i digitaliseringen av disse tjenestene. 

I Helse Førde har de allerede tatt i bruk CheckWare. – Vi har utviklet våre egne skjema som pasienten besvarer før time. Systemet vil åpne for bedre pasientmedvirkning i behandling, og det vil være med på å utjevne maktforskjellene som ligger i møtet mellom behandler og pasient, sier fagsjef Christian Moltu ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde og fortsetter: – Resultatene fra pasientens besvarelser fremstilles i form av grafiske, oversiktlige figurer, og behandlingsforløpet kan overføres elektronisk til DIPS på en bedre og enklere måte enn før. 

Innenfor somatikken er det også stor bruk av tester som måler f.eks. smerte, pustevansker og livskvalitet. Helse Vest skal derfor i tillegg prøve ut selvrapportering innen disse områdene for å se hvilken effekt det har.