09 januar 2017

Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju 6.0 (MINI 6.0) tilgjengelig i CheckWare

 
heidi 270
Vi i CheckWare er stolte og glade for endelig å kunne tilby digital versjon av MINI 6.0!
 
Mange av våre kunder innen psykisk helse og rusbehandling har etterspurt MINI 6.0 over en lang periode, og administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel, sier «Det er alltid hyggelig å tilby de psykometriske verktøyene som markedet etterspør. Spesielt slike omfattende verktøy som MINI 6.0, som gjør at behandlerne kan effektivisere sitt arbeid og derved ha mulighet for å behandle flere pasienter.» 

Utfordringen med MINI 6.0 på papirversjon er at det er veldig mange sider å gjennomgå, og man må til slutt foreta en rekke komplekse kalkulasjoner. Mulighetene for å feile er mange.

Ved at vi nå tilbyr MINI 6.0 digitalt gjennom CheckWare fjernes feilkilder i forbindelse med manuell registrering og skåring. Man sikrer også at alle nødvendige spørsmål blir besvart. De komplekse kalkulasjonene foretas automatisk, og behandler får umiddelbart tilgang til skåringsresultat og rapport ved gjennomført kartlegging. Slik økes kvaliteten på dataene, samtidig som man sparer tid. I tillegg kan behandler enkelt supplere med andre tester for å utdype de funn som gjøres i MINI 6.0.

CheckWare legger til rette for planmessig bruk av kartleggingsverktøy. Ved å benytte vår funksjonalitet med kartleggingsplaner kan man også tildele ytterligere kartlegginger automatisk basert på skåringsresultat fra MINI 6.0.

I sum gir dette gir grunnlag for god dokumentasjon av utrednings- og behandlingsprosessen. Utarbeiding av kartleggingsplaner gjør det enkelt å arbeide systematisk på organisasjonsnivå for å sikre kvalitet i hele behandlingsforløpet. Resultater fra kartleggingen kan overføres automatisk til pasientjournal og kvalitetsregister.

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Kort om MINI 6.0
Mini International Neuropsychiatric Interview 6.0 er et strukturert diagnostisk intervju. MINI 6.0 er i utgangspunktet et supplement til det kliniske intervjuet, og har moduler for 16 diagnostiske kategorier.

Originalen ble utviklet tidlig på 1990-tallet av David V. Sheehan, M.D., M.B.A., Professor i psykiatri og Director for Psychiatric Research, University of South Florida College of Medicine, og Yves Lecrubier, M.D. Centre Hospitalier Sainte-Anne – Paris, Frankrike. MINI 6.0 er i dag brukt i over 100 land, er oversatt til 70 språk, og er et bredt anerkjent verktøy både innen psykisk helsevern og rus.
 
MINI er validert mot de mer omfattende strukturerte intervjuene for DSM-diagnoser (SCID-P) på engelsk og fransk, og mot ICD-10 (CIDI) på engelsk, fransk og arabisk. Det er også validert mote ekspertpaneler i et større utvalg i Frankrike, UK, Italia og Spania. I følge forskere ved National Institute of Mental Health’s (NIMH) Division of Clinical and Treatment Research, er MINI et fullt ut validert og mer tids-effektiv alternativ til SCID-P og CIDI. Når det nå i tillegg kommer i digital versjon er tidsbesparelsen ved registrering og skåring enda større. 


“The Norwegian translation of the M.I.N.I. 5.0.0 was performed by Dr Kari Ann Leiknes under supervision of Prof Ulrik Malt. Subsequently the M.I.N.I. 5 was updated to M.I.N.I. 6 by Dr Leiknes.  A further update to the M.I.N.I. 6 and its full linguistic validation was performed by Mapi – Linguistic Validation and based on the earlier M.I.N.I. 6.0.0 translation, with further input and consultation from Dr Leiknes, Prof Malt and Prof Thorbjorn Moum.

The copyright to all versions of the M.I.N.I. and its translations is held by Professor Sheehan.

© Copyright 1992-2017 Sheehan DV. All rights reserved."

Oppdatert