03 november 2017

Nytt i CheckWare 3.2

behandlermedipad
Kort informasjon om hva som er nytt i CheckWare 3.2.
Listen er ikke uttømmende, og vi anbefaler at superbrukere og systemforvaltere melder seg på Forvalter-kurs hos oss 14.november for å lære mer.

Vår nyeste versjon av CheckWare inneholder både nye spennende tilleggsfunksjoner samt en rekke forbedringer, blant annet:

Kobling av apper (Klient API)

Med dette nye API'et kan man nå innhente data fra helseapper til klinisk bruk og sammenstille dette med andre data i CheckWare og/eller elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette gjør at man kan utvikle apper eller andre løsninger med et annet grensesnitt enn det CheckWare kan tilby, og likevel få koblet data mot CheckWare og videre ut mot EPJ.

Med klient mener vi personlige enheter som mobil, klokker, apper eller andre som har interaksjon og som samler data og som kan kobles til CheckWare via internett. For eksempel vil man kunne innhente data fra sensorer når disse har en app som kan kobles til CheckWare.

Dette forutsetter at app-utvikler må tilpasse app'en til å benytte vårt Klient API.

 • Utviklere av helse-apper kan nå integrere mot CheckWare
 • Data kan lagres på samme måte som kartlegginger og vil utnytte eksisterende muligheter i CheckWare
 • Elektroniske pasientjournaler kan nå få inn data fra helse-apper via CheckWare

Sirkler (lukkede diskusjonsgrupper)

Både behandlere og respondenter kan være medlem i ulike sirkler. Dette kan for eksempel brukes i tverrfaglige team rundt en pasient, som diskusjonsgruppe mellom behandlere innen et fagområde, som diskusjonsgruppe når man har gruppevis behandling eller som selvhenvisning til åpne sirkler.

 • Både respondenter og helsepersonell har sin egen sirkelidentitet (pseudonym/avatar)
 • Man må bli godtatt for å bli medlem av en sirkel.
 • Man kan opprette egne sirkler eller bli med i andres
 • Noen sirkler krever en eksakt kode for å finnes i søk
 • Man kan utveksle erfaringer under pseudonym
 • Innebygd moderator-funksjonalitet

Skjemaportal

Skjemaportal er et alternativ for respondenter/pasienter som ikke naturlig har tilgang til det tilgangsnivået respondentportalen er satt opp med (eksempelvis barn eller vanskeligstilte som ikke naturlig har tilgang til f.eks. BankID). Skjemaportalen vil også lette prosessen med besvarelser for dem som møter opp på klinikk og skal besvare skjema i resepsjonen. Resepsjonist/sekretær kan da slå inn en engangskode og la pasienten besvare på nettbrett.

 • Ny portal der ingen identifiserbare opplysninger vises i brukergrensesnittet under utfylling av skjema
 • Koder for innlogging er tilfeldige og unike og destruerer seg selv etter besvarelse
 • Helsepersonell bestemmer om skjema skal besvares via innlogging med kode på Skjemaportal
 • Rapporter fra skjema er som før for helsepersonell
 • Det angis spesifikt at skjema er besvart via Skjemaportal

Egendefinert tilpasning av brukergrensesnitt

Vi har gjort tilgjengelig en verktøykasse for å tilpasse hva som vises på de ulike skjermbildene.Dette letter konfigurasjon slik at våre konsulenter eller kundene selv kan endre hva som skal vises på de ulike skjermbildene i installasjonen. Det er nå mulig å ha variasjoner i visning basert på behandlingstype for de sider som viser behandlingsspesifikk informasjon.

 • Alle sider i CheckWare kan få tilpasset innhold
 • Alle sider kan konfigureres fra et sentralt kontrollpanel
 • Varianter av sider kan brukes på ulike behandlingstyper

Forbedret kommunikasjonsmodul

I kommunikasjonsmodulen kan man nå legge ved vedlegg til meldingene som sendes mellom behandler og pasient. I tillegg vil alle meldinger knyttes opp mot behandling slik at behandler kun ser kommunikasjon som er relevant for behandlingen. Dette åpner for en sikker ad-hoc/manuell utveksling av dokumenter, for eksempel pdf av rapporter, rekvisisjoner, etc. Dette kan erstatte dokumenter man naturlig helst sender rekommandert i posten.

 • Kommunikasjon knyttes til CheckWare Behandlinger
 • Vedlegg kan distribueres både til respondent og helsepersonell

Sentralt vedlikehold av lenker i lenkebibliotek

Lenker til internettressurser kan nå vedlikeholdes i et lenkebibliotek og distribueres til pasienter som innhold i innholdspakker.

 • Slipper å vedlikeholde samme lenke flere steder
 • Endring på ett sentralt sted gir korrekt informasjon til alle respondenter
 • Lenker kan inkluderes i CheckWare Innholdspakker

Kategorier

Du kan nå kategorisere både sider, media og dokumenter, innholdspakker, sirkler og lenker. Dette gjør det enklere å organisere og strukturere innhold. Ved bruk av sidekategorier kan du for eksempel gjøre respondentportalen mer levende ved å tilfeldig vise en side fra en gitt kategori på startsiden med for eksempel visdomsord, tips, etc.

 • CheckWare Informasjonssider kan nå inngå i mange kategorier
 • Lettere å endre sider
 • Man kan vise tilfeldig side fra en angitt kategori, for eksempel som motivasjonsfaktor i egenmestring

Forbedret søkefunksjonalitet og organisering av data i systemet

 • Gjennomgående enklere å utføre søk
 • Flere filtreringer 
 • Forbedret støtte for fritekstsøk
 • Innstillinger huskes under sesjonen slik at man kan komme tilbake til samme søk
 • Alle lister er delt opp slik at det går raskere å laste hvis det er mange treff
 • Ytterligere tilpasning til mobile enheter

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon om CheckWare 3.2, priser på nye tilleggsfunksjoner eller forvalterkurset, ring oss på 47805100 eller send oss en epost på info@checkware.com.

Oppdatert