Rådgiver/Prosjektleder - eHelse

Sted: Trondheim eller Oslo

Har du en utpreget evne til å forstå hvordan eHelse-løsninger kan benyttes for å øke kvaliteten på behandlingen og frigjøre ressurser? Er du nysgjerrig og interessert i å sette deg inn i kundenes behov? Er du målrettet, kvalitetsbevisst og har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne? Da er du den vi søker!

CheckWare er markedsledende på programvare-løsninger for digital pasientmedvirkning og vi er i sterk vekst. Våre produkter gjør at sykehus, private klinikker og kommuner kan tilby digitale kartlegginger, nettbaserte behandlingsprogrammer og digital avstandsoppfølging til pasientene. Pasientene blir mer involvert i egen behandling og tar mer aktivt del i og ansvar for egen helse. Våre kunder oppnår enklere og mer effektiv innsamling og oppfølging av klinisk informasjon.

Vi søker deg som ønsker å planlegge, lede og gjennomføre leveranseprosjekter hos kunder og som i tillegg kan være en løsningsorientert rådgiver for kundene. Suksesskriterier for stillingen er gjennomføring av prosjektene i henhold til planlagt tid, kostnad og kvalitet, samt evnen til å håndtere mange prosjekter samtidig.

Du vil få en svært viktig rolle i utviklingen av CheckWare, og vi søker deg som deler våre verdier: Vi er forpliktet til våre kunder, vi leverer kvalitet, vi er pålitelige og vi er innovatører.

Hva skal du gjøre?

 • Planlegge, lede og gjennomføre leveranseprosjekter
 • Være kundeansvarlig for oppfølging av eksisterende kunder og tilhørende tjenestesalg
 • Avdekke kundenes behov og rådgi hvordan CheckWare kan bidra til å løse disse
 • Konfigurere løsningen
 • Være en løsningsorientert rådgiver og følge opp kundene til løsningen er i utstrakt bruk
 • Bistå salgsavdelingen med salgsstøtte og spesifikasjoner

Du bør:

 • Ha utdannelse innen helse og/eller IT
 • Ha prosjektleder- og eller rådgivererfaring
 • Ha god forståelse for teknologi og programvare
 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert
 • Være velformulert skriftlig og muntlig, både i norsk og engelsk

For å lykkes med målsetningen om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning, er vi avhengig av pålitelige og innovative mennesker som deler vår ambisjon. Det vil kreve hardt arbeid og fleksibilitet, både av oss som organisasjon og deg som en viktig brikke i å skape kundetilfredshet. Resultatet av vår felles innsats blir et nytt kapittel i norsk teknologihistorie. Dette både forplikter og motiverer. 

Arbeidssted er Oslo eller Trondheim.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Vice President Operations, Frode Næss på tlf. 402 01 594.

Send din søknad snarest, men senest innen 22.12.2018 til jobb@checkware.com. Legg ved din CV, fortell oss hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til denne jobben. 
Merk søknaden «Rådgiver/Prosjektleder». Søknader behandles fortløpende. Vi gleder oss til å høre fra deg!