Rehabiliteringssenteret i Rauland

"Brukerne svarer på tester på datamaskinen hjemme hos seg selv før de ankommer det fire uker lange rehabiliteringsoppholdet. Klinikken kan starte planlegging av behandlingen, og brukeren selv får forberedt seg på oppholdet."
Liv Sigrun Nykos Midttun
IKT-konsulent Rehabiliteringssenteret Rauland

Rehabiliteringssenteret i Rauland (AiR) sparer mye tid på å slippe å punche inn data fra papir-tester. Brukerne tar de første testene på nettet før de kommer, og følges opp med flere kartlegginger etter hjemreise. Tidkrevende purringer via telefon og brev er snart historie, nå får pasientene automatisk tilsendt en SMS hvis de er sene med å svare.

Brukerne svarer på tester på datamaskinen hjemme hos seg selv før de ankommer det fire uker lange rehabiliteringsoppholdet. Klinikken kan starte planlegging av behandlingen, og brukeren selv får forberedt seg på oppholdet, sier Liv Sigrun Nykos Midttun. Hun arbeider som IKT-konsulent på senteret, som har brukt CheckWare siden januar 2013. AiR bruker CheckWare gjennom hele behandlingsforløpet fra før oppstart til oppfølging inntil ett år etter endt behandling. Rehabiliteringssenteret i Rauland er en landsdekkede helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten og tar imot pasienter fra hele landet. I dette kundeintervjuet presenterer vi erfaringene med å ta i bruk CheckWare hovedsakelig sett fra IKT-brukersiden av organisasjonen.

Sparer tid

Overgangen fra papir til elektronisk utfylling av ulike tester, sparer organisasjonen for mye manuelt arbeid med testene i etterkant. - Etter at vi tok i bruk CheckWare er det blitt mindre punching. Klinikken er forhøyd med å spare tid, sier Nykos Middtun, som legger til at det i oppstartfasen til gjengjeld har blitt mer arbeid på IKT-siden. - Vi har også fått en feilkilde mindre, nå som det bare er brukeren som fyller ut testene. Vi får positive tilbakemeldinger på et brukervennlig grensesnitt, sier Nykos Midttun.

Fra start til mål

Hun forteller at de får svært positive tilbakemeldinger på den første runden med tester som brukerne fyller ut hjemme en uke før de reiser til Rauland. - Vi kan se at de går inn og fyller ut skjemaene umiddelbart etter at de mottar e-posten med lenke til kartleggingen. En bruker uttrykte at det bidro til at ”hodet ble innstilt” på oppholdet, sier Nykos Midttun. Før de forlater Rauland etter det fire uker lange behandlingsoppholdet, får brukerne en ny samling med tester som de skal svare på. Behandlerne ser da hvilke resultater behandlingsoppholdet har gitt. Også etter at de kommet hjem, får brukerne tilsendt nye tester de skal ta på datamaskinen. Dette skjer både etter fire uker, etter tre måneder og etter ett år. Nykos Midttun innrømmer pasientene ikke er like ivrige som den aller første gangen, etter at det har gått lang tid, og at det trengs litt mer purring . - Jo lenger tid det går etter oppholdet, desto mer purring trengs. Hittil har vi fulgt med på disse purringene manuelt, men fra nå av har vi satt opp CheckWare slik at pasientene automatisk mottar en påminnelses-sms hvis de ikke har tatt testene innen fristen.