27 juni 2017

Sommerhilsen 2017

Heidi_small

Pasientens helsetjeneste brer om seg. Til nå har over 100 000 pasienter deltatt digitalt i egen behandling gjennom CheckWare og resultatene er dokumentert: Det lønner seg å tilby digital selvrapportering og nettbaserte behandlingsprogrammer til pasientene.

«Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.» Vi har vel alle hørt og lest disse setningene til det kjedsommelige de siste årene.

Det har hatt effekt og i CheckWare merker vi godt at det nå begynner å virke. I 2016 var vi igjen på listen over de raskest voksende teknologiselskapene med egenutviklet teknologi i Norge. Over 100 000 pasienter har benyttet CheckWare. Det er mye som tyder på at også 2017 blir et år hvor rekordmange erstatter penn og papir med å la pasientene selvrapportere digitalt.

Resultatene lar ikke vente på seg. Vi er svært stolte av at OCD teamets suksessrike 4-dagers behandling som nå spres nasjonalt og internasjonalt benytter CheckWare, at pasienter ved psykiatrisk avdeling ved Helse Førde føler de blir tatt på alvor og blir tatt med i behandlingen, og at avdeling for spiseforstyrrelser i Helse Stavanger sparer 3 arbeidsuker på å bruke CheckWare.

asebaVi har lansert ASEBA som er i utstrakt bruk ved vurdering av barn- og ungdom. Foreldre og lærere besvarer også skjema. Det har gjort at vi har forbedret rolle og rapportsystemet knyttet til en sak. Dette kan gjenbrukes i mange andre sammenhenger der det er kompleks arbeidsflyt og flere informanter involvert. F.eks. innen aldring der pårørende gir informasjon, der tverrfaglige team rapporterer om samme pasient og ved behandling i grupper der respondentenes svar skal rapporteres samlet.  

Men det er nok nettbaserte selvhjelpsverktøy, med eller uten behandlerstøtte, som hittil har gitt de største gevinster ved digital pasientmedvirkning. Her har eMestring gått foran og behandler 3-4 ganger så mange pasienter med samme ressursbruk og kvalitet. Vi har utviklet programvaren og muliggjør derved at noe av dagens behandling suppleres og erstattes med individuelt tilpassede nettbaserte  behandlingsprogrammer. En slik løsning er svært egnet også til avstandsoppfølging for kronisk syke, samt rehabilitering før, under og etter behandling.

Digitaliseringen er på full fart inn i kommunehelsetjenesten og det er flott å registrere at de løsningene vi har laget er like aktuelle her som i spesialisthelsetjenesten. Bruk av FIT for å innhente systematiske tilbakemeldinger fra brukerne, bruk av ASEBA i oppfølging av barn og unge og digital avstandsoppfølging for kronisk syke for å nevne noe. Fordelen med CheckWare er at den kan skaleres til alle områder der man bruker kartlegginger.

20.- og 21. september avholder vi vår årlige konferanse om digital pasientmedvirkning. Jeg håper å se deg der! Da skal du få vite mye mer og møte eksperter som er tett på digital pasientmedvirkning.

I mellomtiden ønsker jeg deg en riktig god sommer!


Heidi Blengsli Aabel, CEO

Oppdatert