30 mars 2017

Vi gratulerer Christian Moltu og Helse Førde med Kvalitetsprisen 2017

Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, ble tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017. Han fikk prisen for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i Psykisk helsevern i Helse Førde.

NORSE er et aktivt lærende elektronisk selvrapporteringssystem der pasienter melder fra om hvordan de opplever behandlingen de får innen psykisk helsevern.

Med prosjektet NORSE har Psykisk helsevern i Helse Førde etablert en ny og forbedret måte å samhandle med pasienter på.

CheckWare er med som leverandør av teknologien NORSE er bygd på, og vi gratulerer Helse Førde og Christian Moltu med gode resultater!

Les artikkelen fra Helse Vest

Oppdatert