12 juli 2019

Videokommunikasjon skal kutte avstander i Ullensvang kommune

- Eldre er like mottakelige for å ta i bruk ny teknologi som yngre. Så lenge det legges opp til enkel bruk av teknologi er det ikke noe problem for noen av innbyggerne våre, sier Andreas Sigvaldsen. Han har vært pådriver for å få på plass en egen videkommunikasjonsplattform i nye Ullensvang kommune.

Den nye superkommunen i Hardanger heter Ullensvang. Fra 1. januar 2020 består den av Jondal, Odda og Ullensvang, med 11.500 innbyggere som er spredd utover et areal på 3261 kvadratkilometer. Den blir en av landets største kommuner i areal; fra Utne i nord til Røldal i sør tar det nesten to timer med bil. Fra vest til øst bruker man halvannen time.

Dette bildet av Ullensvang er levert av TripAdvisor

- Våre ansatte kan ikke kjøre bil for hver bidige, lille helsetjeneste. Det å sjekke at medisinen er tatt kan likså godt gjøres gjennom avstandsbehandling, Vi ønsker å sikre likt tjenestetilbud, uavhengig av hvor du bor i den nye storkommunen, sier Sigvaldsen. 

Videokommunikasjonsmodulen leveres av CheckWare, et norsk programvareselskap med sete i Trøndelag. 

- Vi har samarbeidet med CheckWare siden 2015. Det er en av de mest pålitelige private helseteknologiaktørene i Norge, med gode leveranser til spesialisthelsetjenestene rundt omkring i Norge, sier han. Gjennom videomodulen fra CheckWare får helsepersonell tilgang til brukerne og behandlingen i et sikkert samtalerom hvor all aktivitet loggføres, inkludert hvem som deltar i dialogen.

Giraff som pilot
Den nye kommunen i Hardanger, Ullensvang, har en offensiv digitaliseringsstrategi: 

"Visjonen vår for digitalisering er å vera ein framoverlent og nytenkande kommune som kan vera villig til å utforska og ta i bruk teknologi, for å oppnå smartare tenester til innbyggjarane og ein meir effektiv administrasjon."

- Rådmannen vår har fremmet en trebeinsstrategi, hvor digitaliseringen ikke bare fokuserer på utvikling og drift, men hvor vi også har en liten fot inn i innovasjon. Det står eksplisitt i strategien at Ullensvang kommune skal ha digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som førstevalg, noe som vil redusere behovet for oppmøte og telefonkontakt. Samtidig må vi være bevisste på at digital kontakt slett ikke alltid kan erstatte personlig kontakt og varme hender, sier Sigvaldsen.

Én av de tre kommunene har et forsprang gjennom et pilotprosjekt som ble gjennomført for noen år siden. I 2013 ble «Giraffen» plassert ut. Den ble betegnet som et spennende prosjekt innen pleie- og omsorgsektoren i kommunen. Odda var én av to norske kommuner som skulle teste ut en videomodul blant pleietrengende som fremdeles bodde hjemme. Et videokamera på hjul med høy hals ble styrt fra en ekstern datamaskin som måtte være koblet til internett for å fungere.

Ved hjelp av en mobilapp kunne brukeren søke kontakt med pårørende eller helsepersonell via videosamtaler. Hensikten var å gi de pleietrengende mulighetene for bedre og hyppigere sosial stimulans. Giraffen skulle også gi brukerne raskere hjelp hvis det var behov for det, de pårørende og hjemmesykepleien mottok alarmer i nødstilfeller.

Videogiraffen var i stand til å bevege seg over dørstokker og ble styrt rundt i boligen til brukerne. Ved hjelp av et såkalt «fiskeøye» kunne den som fjernstyrte maskinen raskt få et overblikk over hjem og situasjonen som den pleietrengende befant seg i. 

Forsøket kom seg imidlertid aldri videre fra pilotstadiet.

andreassigvaldsen
Lavterskel for brukerne
Andreas Sigvaldsen er opptatt av både sikkerhet og brukervennlighet. Derfor falt valget på CheckWares videoløsning, selv om det fantes flere andre konkurrerende løsninger på nett, og i seksjonen for hyllevare.

- Det er ikke foretatt noen dyr utvikling. Vi har tatt i bruk eksisterende funksjonalitet i nettleseren, og det aller viktigste er at det er en lav terskel for brukerne å benytte løsningen. Den må være selvforklarende, intuitiv og enkel for at dette skal kunne fungere optimalt. Hvis man har gode dekningsforhold for nett og mobil i kommunen, er det bare å sette i gang. Det er mye å spare, mener han.

Bakgrunnen for den nye løsningen var en forespørsel fra logopedene og PP-tjenesten i kommunen i 2017. De hadde behov for en sikker videoløsning.

- Vi setter sikkerhet i høysetet, spesielt i forhold til personvern. Alle kommunens innbyggere, inkludert barn og pasienter, skal vite at vi har fokus på dette området. Deretter er det svært viktig å forankre en løsning blant dem som skal bruke den. Den skal ufarliggjøres, samtidig som kommuneledelsen må ta et aktivt eierskap til bruken av IKT og digitaliseringen av kommunetjenestene generelt. De ansatte i kommunen må samtidig ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy. Kombineres dette med at vi klarer å tilfredsstille kompetansebehovet til innbyggerne fra og med grunnskolen til de når pensjonistalder, har vi kommet langt, mener digitaliseringsansvarlig, Andreas Sigvaldsen, i nye Ullensvang kommune.

Adm. direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel, sier at Ullensvang Kommune er en naturlig samarbeidspartner i utvikling av videoløsningen.

- De har innovasjon i ryggmargen og en langsiktig plan for digitalisering av helsetjenestene. Gjennom utprøvninger har de sett behovet for et helhetlig tilbud om avstandsoppfølging til innbyggerne. Videokommunikasjon er en opplagt brikke i dette, sier hun.

Ettersom hele CheckWare-løsningen ivaretar kravene til informasjonssikkerhet, var det enkelt å inkludere en video-modul som gjør det samme.

- Vi gleder oss til å tilby en enda mer komplett løsning for digital pasientmedvirkning. Det gjør det enklere for pasienten å få oppfølging og behandling hjemme, ikke minst i et langstrakt land som Norge, avslutter Aabel.

Oppdatert