home_datagreie

CheckWare-kurs:
CheckWare med ASEBA

(kursbeskrivelse under oppdatering)

Lær mer om ASEBA og hvordan CheckWare blant annet kan brukes til å innhente komparentkartlegginger og koble disse på pasienten. Finn ut hvordan kartleggingsplaner og roller kan kobles sammen i en behandling og hvordan du kan utnytte styrkene i CheckWare med automatisk utsendelse og påminnelse om kartlegginger som skal besvares, hvilke rapporter som genereres automatisk og hvordan man kan få et godt beslutningsgrunnlag ved bruk av ASEBA.
Seksjonsledere, overordnede psykologer, klinikere, sekretærer og superbrukere der ASEBA er i bruk eller skal tas i bruk i CheckWare.
Introduksjon til ASEBA.
Introduksjon til hvordan ASEBA brukes i CheckWare.
Hvordan bruke tildelt helsepersonell og tildelte aktive behandlinger for å få best praksis.
Vise hvordan man kan bruke planer med roller, direkte tildeling av kartlegging på rolle, samt automatisk/manuell purring.
Litt kjennskap til CheckWare og ASEBA.
Klasserom, info, hands-on oppgaver.
Ta med egen pc.
1 dag.
3990,- eks. mva