award
CheckWare Helium - hva kommer og hva betyr det for meg?
Systemforvaltere, superbrukere

Gjennomgang av ny funksjonalitet i CheckWare og hvilken betydning det har for deg som systemeier og superbruker. Hva kan tas i bruk med en gang og hva må forberedes internt. Tema som tas opp er blant annet:

 • Ny modul for samtykke
 • Relasjoner mellom respondenter
 • Rollesett i behandlingstyper i stedet for behandlingsroller
 • Dashbord-løsning
 • Varianter av behandlingskort
 • Visuell visning av data
 • Samtidig bruk av ulike autentiseringsnivåer i respondentportalen
 • Tidsbegrenset tilgang til systemet
 • Begrensninger i tilgang på eksport
 • Tidsstyring for utsendelse av SMS
 • Støtteverktøy for integrasjoner
Kunnskaper på nivå med systemforvalter/superbruker av CheckWare.
Klasserom, info
1 dag
3990,- eks.mva.