Foredragsholdere

Mari Klokkerud

Mari Klokkerud er leder og forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus.

Hun har arbeidet med klinikk, forskning og ledelse innen rehabiliteringsfeltet siden 2000. Hun har vært engasjert i ulike forskningsprosjekter hvor hensikten er å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for tverrfaglig rehabilitering.  Mari har PhD fra Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet i 2013. Avhandlingens tittel: "Rehabilitation for patients with rheumatic diseases - Describing the content and measuring outcomes". 
Mari_Klokkerud_portrett

Elisabeth Troøyen Gundersen

Elisabeth_Gundersen_375x500

Elisabeth Troøyen Gundersen jobber som FoU- og kvalitetsleder i Unicare Rehabilitering, Fram.

Viktige arbeidsområder er kunnskapstranslasjon med utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer og  implementering av metoder, kvalitetsarbeid og veiledning av fagpersoner i forhold til valg av metoder. Hun har lang erfaring som fysioterapeut og har en mastergrad i Idrettsfysioterapi. De siste 3 årene har hun jobbet fullt med FoU og kvalitetsarbeid.