award

Kurs 1- Kartleggingsplaner i CheckWare - Best practice

Kartleggingsplaner i CheckWare - Best Practice

Dette kurset gir deg utdypende kunnskap om ulike scenarier der kartleggingsplaner vil systematisere og forenkle utsending av informasjon og innhenting av data. Det er en fordel med god kunnskap om arbeidsprosesser og kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass, samt kunnskap om CheckWare på nivå med superbruker.
Innholdet oppdateres fortløpende, men meld deg på allerede nå for å sikre deg plass.

Meld deg på!