award

Kurs 3 -CheckWare for klinisk forskning, dataeksport gjennom hele studien

CheckWare for klinisk forskning, dataeksport gjennom hele studien

For deg som ønsker mer informasjon om hvordan CheckWare kan brukes i klinisk forskning, både med tanke på studiedesign, egenutviklede skjema, kartleggingsplaner, dataeksport underveis og i etterkant, både for enkeltstående klinikker og multisenterstudier.

I dette kurset får du:
  • Forståelse for hvordan du kan benytte CheckWare for å innhente data for ethvert studiedesign.
  • Forståelse for hvilke data som er mulig å hente ut fra CheckWare-systemet.
  • Lære å lage egne eksportmaler som kan overføres direkte til SPSS.
  • Tips og råd om hvordan du skal bruke CheckWare for å merke data slik at du får mest mulig verdi ut av systemet.
  • Lære å utføre eksport av systemdata og tips om hvordan du kan bruke disse.

Kursbeskrivelse:

09.00-09.15: Velkommen

09.15-10.15: Introduksjon av CheckWare i forskningsøyemed
Hvordan klinisk behandling og forskning går hånd-i-hånd med atskilte data.
Formelle aspekter.

10.15-10.45: Pause

10.45-1300: Forskningsprosjekt fra A til Å
Gjennomføring av forskningsprosjekt som prosess.
Eksempler på prosjekter vi kjører og hvordan data merkes.
Rettigheter på standardskjema og private skjema.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-15.00: Eksport av data - underveis og etterpå
Dataeksport fra CheckWare, underveis i prosjektet og etterpå.
Datamerking og egendefinerte felter.
Bruk av eksportmaler.

15.00-15.30: OppsummeringKurset ledes av Frode Næss, Vice President Operations, Øystein Sakariassen, konsulent og Ludwika Osiak, Produktansvarlig for psykometriske tester