solutions_mentalhealth

Workshop - Fra idé til innføring av digital pasientmedvirkning

Fra idé til innføring av digital pasientmedvirkning

Denne workshopen er for deg som har ansvar for å realisere digital pasientmedvirkning i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

Målgruppen er både ansvarlige for ehelsestrategier og deltakere i innføring av løsninger. Hensikten er å gi deg et tryggere beslutningsgrunnlag samtidig som du kan navigere riktigere i forhold til nasjonale føringer.

Her får du lære mer om hva du bør gjøre for å være forberedt når løsninger for digital pasientmedvirkning skal tas i bruk. Du får delta aktivt i diskusjoner med dine spørsmål og erfaringer og høre eksempler fra andre om hvordan de har tatt i bruk CheckWare i sin organisasjon.

  • Hvilken rolle har Helse- og omsorgsdepartement, Helsedirektoratet og direktoratet for eHelse i digitalisering av helsetjenester?
  • Hvilke internasjonale og nasjonale trender og pågående prosesser bør hensyntas når man skal ta i bruk digital pasientmedvirkning?
  • Hvordan kan man lage en god strategi og plan for digitalisering av kommunehelsetjenesten?
  • Hvordan kan man lykkes med innføring av digital pasientmedvirkning?

Workshopen ledes av
Anders Melbye, Salgs- og markedsdirektør i CheckWare AS

Helge T. Blindheim, Senior strategirådgiver ved Direktoratet for e-helse

Andreas Sigvaldsen, Virksomhetsleder IKT i Odda kommune, tidligere Virksomhetsarkitekt ved seksjon for e-helse, Haukeland Universitetssykehus