CheckWare Konferansen 2019 - digitale helsetjenester

Trondheim 8. og 9. mai

CheckWare Konferansen 2019

- Digitale kartlegginger
- Medisinsk avstandsoppfølging
- Veiledet internettbehandling
 
- Inspirasjonsdag og kurs

MELD DEG PÅ!

Det er et økende behov for å dokumentere behandlingsresultater sett fra pasientenes ståsted. Stadig økte krav til helsehjelp gjør at det samtidig må utvikles nye digitale helsetjenester slik at ressursinnsatsen ikke øker tilsvarende med tjenestebehovet.  

CheckWare Konferansen setter fokus på akkurat disse temaene. Våre kunder deler erfaringer med å ta i bruk CheckWare, og vi vil vise hvordan våre løsninger kan bidra til å gi bedre helsetjenester ved å øke pasientenes involvering i egen behandling. 

ONSDAG 8. MAI, KURS

Du kan velge å delta på kurs eller komme direkte til åpning av konferansen.

0900 - 1530: tre parallelle kurs

Kurs 1: Inspirasjonsdag i å utvikle nye digitale helsetjenester
Kurs 2: Dataeksport
Kurs 3: CheckWare med FIT, 0900-1130 eller 1300-1530

Se mer om kurs

ONSDAG 8.MAI, KONFERANSE DAG 1

1800: Velkommen til konferansen
Heidi Blengsli Aabel, adm.direktør, CheckWare. 

1815: 
Meet the Experts

Vi samler konferansedeltakerne til felles faglig foredrag, presentasjon i mindre grupper for å møte likesinnede og for å diskutere ulike tema. Del egne erfaringer og lær fra andre på en arena hvor digital pasientmedvirkning og eHelse står i sentrum.

1930: Festmiddag
Sesongens treretters festmeny i nyåpnede Britannias storstue.

22.30: Slutt konferansedag 1

TORSDAG 9. MAI, KONFERANSE DAG 2

FELLES
0830: God morgen
- Heidi Blengsli Aabel, adm.direktør, CheckWare.

0845: CheckWare - en plattform for digitale helsetjenester
- Stig Husby, teknologidirektør, CheckWare.

0930: Virker behandlingen? Hva koster den? Er den verdt det?
- Per Arne Holman, analyse- og kvalitetssjef, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

1000: Kaffepause

1030: CheckWare i somatisk sykehus med fokus på standardiserte pasientforløp, klinisk bruk og forsking
- Silje Holmelid, rådgiver fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

PARALLELL SESJON 1: REHABILITERING 

1100: Implementering av CheckWare i rehabilitering - fra papir til digitalt - like effektivt for pasienter, ledere, forskere og behandlere?
- Elisabeth Gundersen, FoU- og kvalitetsleder, Unicare Fram.

1130: Lunsj
- I ærverdige Palmehaven

1230: eRehabilitering etter hjerneslag ved hjelp av veiledet internettbehandling
- Kjersti Nysted, Spesialfysioterapeut, Sykehuset i Vestfold HF.

1300: RehabNytte studien – Sammen om ny kunnskap i rehabilitering
- Mari Klokkerud, leder og forsker, Diakonhjemmet Sykehus.

PARALLELL SESJON 2: 

1100: Erfaringer fra innføring av digital ASEBA 
- Solfrid Espegren, seksjonsleder BUPA poliklinikk Søndre Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF.

11.30: Lunsj
- I ærverdige Palmehaven

1230: Kvalitetsindikatorprosjektet ved Nidaros DPS
- Elin Ulleberg, seksjonssjef/psykologspesialist, Nidaros DPS, St. Olavs hospital HF og Lars Loftet, seksjonssef/psykologspesialist, Nidaros DPS, St. Olavs hospital HF.

1300: eMeistring og veiledet internettbehandling – kan virtuelle helsetjenester øke tilgangen til psykologisk behandling?
- Kristin Bruvik, seksjonsleder eMeistring, Helse Bergen HF.

FELLES
1330: Brukermedvirkning i fremtidens helsetjenester – pakkeforløp og digitalisering
- Kristin T. Lærum, kvalitet, utvikling- og strategisjef  
- Bror Just Andersen, PhD, prosjektleder pakkeforløp/prosjekt pasientdata 
  Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.

1400: Pause

1415: CheckWare for medisinsk avstandsoppfølging
- Heidi Blengsli Aabel, adm.direktør, CheckWare.

1430: Avstandsoppfølging i Trondheim kommune
- Tori Hemmingby Almaas, innføringsansvarlig for ny helse- og velferdsteknologi ved Velferdsteknologisatsingen, Trondheim kommune.

1500: Takk for i dag!
- Anders Melbye, salgs- og markedsdirektør, CheckWare.

 

 
Mer om foredragsholdere

 

Vi og noen av våre partnere vil også ha stands tilgjengelig under hele konferansen.

CheckWare feirer sine drøye 10 år i markedet med storslåtte konferanselokaler på ærverdige og nyrestaurerte Britannia Hotel!

Britannia Hotel er Trondheims eldste hotell og åpnet allerede i 1870. Sommeren 2016 stengte hotellet for en omfattende oppussing verdt over 1 milliard, og åpner igjen i april 2019. 

Britannia


Tidligere konferanser:
2017
2016