Speakers0104

CheckWare Konferansen 2019 - digitale helsetjenester

Trondheim 8. og 9. mai

   MELD DEG PÅ!  

CheckWare Konferansen 2019

- Digitale kartlegginger
- Medisinsk avstandsoppfølging
- Veiledet internettbehandling
 
- Inspirasjonsdag og kurs

MELD DEG PÅ!

Det er et økende behov for å dokumentere behandlingsresultater sett fra pasientenes ståsted. Stadig økte krav til helsehjelp gjør at det samtidig må utvikles nye digitale helsetjenester slik at ressursinnsatsen ikke øker tilsvarende med tjenestebehovet. CheckWare Konferansen setter fokus på akkurat disse temaene. 

Våre kunder deler erfaringer med å ta i bruk CheckWare og vi viser hvordan våre løsninger kan bidra til å gi bedre helsetjenester ved å øke pasientenes involvering i egen behandling. 

Onsdag 8. mai
0900-1530 Kurs og inspirasjonsdag
1800-2230 Konferansedag 1

Torsdag 9. mai
0830-1530 Konferansedag 2 

ONSDAG 8. MAI, KURS

Du kan velge å delta på kurs eller komme direkte til åpning av konferansen.

0900 - 1530: to parallelle kurs

Kurs 1: Inspirasjonsdag i å utvikle nye digitale helsetjenester
Kurs 2: Dataeksport

Se mer om kurs

ONSDAG 8.MAI, KONFERANSE DAG 1

1730: Registrering

1800: Velkommen til konferansen
- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør, CheckWare. 

1815: Drømmen om Britannia
- Odd Reitan, colonialmajor, Reitangruppen AS og Mikael Forselius, hotelldirektør, Britannia Hotel.

1840: Meet the Experts

- Her møter du likesinnede for å diskutere aktuelle tema. Diskusjonene vil ledes av faglige eksperter i temaene. Del egne erfaringer og lær fra andre på en arena hvor digitale helsetjenester og pasientmedvirkning står i sentrum.

Tema for Meet the Experts:
Barne- og ungdomspsykiatri - ASEBA
Informasjonssikkerhet - GDPR
Medisinsk avstandsoppfølging
Måling av effekt av behandling

1930: Festmiddag
- Sesongens treretters festmeny i nyåpnede Britannias storstue.

2230: Slutt konferansedag 1

TORSDAG 9. MAI, KONFERANSE DAG 2

FELLES

0800: Registrering

0830: God morgen!

- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør, CheckWare.

0845: CheckWare - en plattform for digitale helsetjenester
- Stig Husby, teknologidirektør, CheckWare.

0930: Virker behandlingen? Hva koster den? Er den verdt det?
- Per Arne Holman, analyse- og kvalitetssjef, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

1000: Pause

1020: CheckWare i somatisk sykehus med fokus på standardiserte pasientforløp, klinisk bruk og forsking
- Silje Holmelid, rådgiver fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Jesper Blomquist, avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi, fagansvarlig for skulderkirurgi, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 
1050: Forflytning

PARALLELL SESJON 1: REHABILITERING 

1100: Implementering av CheckWare i rehabilitering - fra papir til digitalt - like effektivt for pasienter, ledere, forskere og behandlere?
- Elisabeth Gundersen, FoU- og kvalitetsleder, Unicare Fram.

1130: Lunsj
- I ærverdige Palmehaven.

1230: eRehabilitering etter hjerneslag ved hjelp av veiledet internettbehandling
- Kjersti Nysted, spesialfysioterapeut, Sykehuset i Vestfold HF.

1300: RehabNytte studien – Sammen om ny kunnskap i rehabilitering
- Mari Klokkerud, leder og forsker, Diakonhjemmet Sykehus.

PARALLELL SESJON 2: PSYKISK HELSE

1100: Erfaringer fra innføring av digital ASEBA 
- Solfrid Espegren, seksjonsleder BUPA poliklinikk Søndre Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF og Randi B. Iversen, sekretær BUPA poliklinikk Søndre Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF.

1130: Lunsj
- I ærverdige Palmehaven.

1230: Kvalitetsindikatorprosjektet ved Nidaros DPS
- Elin Ulleberg, seksjonssjef/psykologspesialist, Nidaros DPS, St. Olavs hospital HF og Lars Loftet, seksjonssjef/psykologspesialist, Nidaros DPS, St. Olavs hospital HF.

1300: eMeistring og veiledet internettbehandling – kan virtuelle helsetjenester øke tilgangen til psykologisk behandling?
- Kristin Hogstad Bruvik, seksjonsleder eMeistring, Helse Bergen HF.

FELLES

1330: Pause

1345: Brukermedvirkning i fremtidens helsetjenester – pakkeforløp og digitalisering
- Kristin T. Lærum, kvalitet, utvikling- og strategisjef, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF og Bror Just Andersen, PhD, prosjektleder pakkeforløp/prosjekt pasientdata, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.

1415: CheckWare for medisinsk avstandsoppfølging
- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør, CheckWare.

1430: Avstandsoppfølging i Trondheim kommune
- Tori Hemmingby Almaas, innføringsansvarlig for ny helse- og velferdsteknologi ved Velferdsteknologisatsingen, Trondheim kommune.

1500: Takk for i dag!
- Anders Melbye, salgs- og markedsdirektør, CheckWare.

 

 
Mer om foredragsholdere

 

Vi og noen av våre partnere vil også ha stands tilgjengelig under hele konferansen.

CheckWare feirer sine drøye 10 år i markedet med storslåtte konferanselokaler på ærverdige og nyrestaurerte Britannia Hotel!

Britannia Hotel er Trondheims eldste hotell og åpnet allerede i 1870. Sommeren 2016 stengte hotellet for en omfattende oppussing verdt over 1 milliard, og åpner igjen i april 2019. 

Britannia


Tidligere konferanser:
2017
2016