award

CheckWare Konferansen - kurs

Kurs 1:  Inspirasjonsdag i å utvikle nye digitale helsetjenester, 0900-1530
For deg som er interessert i å få kunnskap om mulighetsrommet i CheckWare til å utvikle digitale helsetjenester for medisinsk avstandsoppfølging og egenmestring.
Lær hvordan pasientene kan delta mer aktivt og følge med på egen helse, samtidig som helsepersonell kan ivareta pasienten på en trygg, god og effektiv måte. Lunsj er inkludert. 

Kurs 2: Dataeksport
For deg som har ansvar for dataeksport fra CheckWare enten det skal rapporteres internt eller til eksterne kvalitetsregistre, eller du skal lage datagrunnlag og rapporter for forskning.
- få innsikt i hvordan du kan merke data for å mest mulig verdi ut av systemet.
- få forståelse for hva som er mulig å hente ut i CheckWare
- lær å utføre eksport av systemdata og tips om hvordan du kan bruke data
- lær å lage egne eksportmaler
Lunsj er inkludert.

 

Kurs 3: CheckWare med FIT, 0900-1130 eller 1300-1530
For deg som har behov for digitale versjoner av SRS og ORS.
Lær hvordan du kan bruke Feedback Informerte Tjenester (FIT) i CheckWare for å få systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Velg et av to halvdagskurs som gjennomføres før og etter lunsj. Lunsj kl 11.30 er inkludert i begge kursene.