ForedragsholdereCheckWareConference2016_4

CheckWare Conference 2016
Trondheim 28. og 29. sept.

Digital Selvrapportering og Egen Mestring

Hvordan vil digital pasientmedvirkning føre til bedre helsetjenester? 
Hvilke kvalitetsmessige og økonomiske effekter får dette?

Jan Oldenburg
Årets Keynote speaker er Jan Oldenburg fra USA som er en ledende strateg innen pasientmedvirkning og digital helsestrategi.
Hun er en velrennomert ekspert på effektiv innføring av digital teknologi i den omveltningen helsesektoren er inne i. Hun har blant annet jobbet for Kaiser PermanenteAetna og EY. Jan Oldenburg har publisert flere bøker, og har vært leder og medlem av flere komiteer i HIMSS.

Bjørn Astad, Ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet åpner konferansen med å fortelle om hvordan de jobber med digitalisering i helse- og omsorgssektoren, og hvordan IKT er en kjernefunksjon i arbeidet med å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere.

Direktoratet for e-helse, kunder og andre eksperter vil presentere sine planer og erfaringer med digital pasientmedvirkning.

Mer om foredragsholdere.

Meld deg på her!

ONSDAG 28. SEPTEMBER, KURS OG WORKSHOP

08.00: Registrering
Jan Oldenburg
 
09.00: Workshop - Hvordan etablere en vellykket strategi for digital pasientmedvirkning
- For deg som har ansvar og interesse for å utvikle strategier og planer for å nå målet om Pasientens helsetjeneste.
ved Jan Oldenburg, Fellow Healthcare Information Management System Society 

Jan Oldenburg er en internasjonalt anerkjent strateg innen digitalisering av helsesektoren og har lang erfaring med å bistå organisasjoner i å lage og implementere strategier for digital pasientmedvirkning. I tillegg til å være en ettertraktet konsulent er hun er en etterspurt foredragsholder. Jan har også publisert flere bøker om temaet.
Se detaljer for workshop.

09.00: Kurs A - Hvordan tilby digital Egen Mestring ved hjelp av CheckWare
Stig Husby
- For deg som ønsker å lære hvordan digitale verktøy kan inngå som en del av helsetjenesten i somatikk, psykisk helse og rehabilitering.
 ved Stig Husby, CTO CheckWare

Fagpersoner som utvikler digitale behandlerstøttede behandlingsprogrammer med diagnosetilpasset innhold og arbeidsflyt kan implementere dette som egne behandlingsprogrammer i CheckWare. For raskt å kunne tilby slike behandlingsprogrammer til pasientene, har CheckWare funksjonalitet for mål og tiltak, dagbok og øvelser, samt muligheten for å gi informasjon til pasientene via tekst, illustrasjoner og video.

Det vil bli både opplæring og oppgaver. Ta med egen PC for å jobbe med oppgaver underveis.
Se kursdetaljer.

09.00: Kurs B - Bruk av digitale kartleggingsverktøy i barne- og ungdomspsykiatrien

 

-For deg som ønsker en oversikt over ASEBA- og SDQ-skjemane og deres egenskaper
ved Sonja Heyerdahl, lege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr. med.
Sonja Heyerdahl

ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) og SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) er begge spørreskjema utviklet for generell kartlegging av psykisk helse hos barn og unge. De er de mest brukte skjemaene for dette formålet, både internasjonalt og i Norge. 


Det blir spesielt lagt vekt på:

-Skåring av skjemaene, med skalaer og profiler.
-Bruk av normer. Har vi korrekte normer for Norge?
-Betydningen av resultater fra flere informanter (foreldre, lærere og ungdom)

Kurset vil også ta opp hvordan skjemaene kan brukes i praksis.
Se kursdetaljer.
Mer om foredragsholdere

15.30: Slutt kurs og workshop


Meld deg på her!

ONSDAG 28.SEPTEMBER, KONFERANSESTART

17.30: Registrering

18.00: Åpning av konferansen
Bjørn Astad

IKT er en kjernefunksjon for å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere. Bjørn Astad, Ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet innleder konferansen med å fortelle hvordan de jobber med digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

18.30: Meet the Experts

Vi samler eksperter innen digital pasientmedvirkning. Dette er en unik mulighet til å møte likesinnende og diskutere ulike problemstillinger i små grupper. Del egne erfaringer og lær fra andre på en arena hvor pasientmedvirkning og eHelse står i sentrum. Du møter fagpersoner fra helseforetak, private klinikker, CheckWare, våre samarbeidspartnere og foredragsholdere.

Det serveres tapas og drikke.

 

22.30: Slutt

Meld deg på her!

TORSDAG 29. SEPTEMBER, KONFERANSE DAG 2

08.00: Registrering

08.30: Velkommen
 ved Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWare

08.50: Nøkkelen til suksess med digitale løsninger i helsesektoren
Jan Oldenburg

Sterkt engasjement i digital helse kan forandre måten helsetjenester utføres på og kan gi bedre behandling, reduserte kostnader og mer fornøyde pasienter. 

Jan Oldenburg understøtter sitt foredrag med forskningsresultater, personlige erfaringer og historier fra både pasienter og helsepersonell. 
Hun tilbyr et sett med prinsipper for å bygge et engasjement som vil overbevise selv de mest skeptiske av oss! Hun vil belyse hvorfor det er viktig med digitalisering og hvordan du kan lykkes i en kompleks sektor i stadig endring.
Mer om foredragsholdere

09.45: Pause

10.15:
 Når e-helse og helse blir ett 
ved Helge T Blindheim, Seniorrådgiver ved Direktoratet for e-helse
Helge T BlindheimDigitalisering i helse handler om mennesker. Gode digitale løsninger gir pasienter og pårørende mulighet til medvirkning og medinnflytelse på egen behandling, som ikke er mulig uten. Digital medvirkning handler om at IT-løsningene smelter sammen med kliniske arbeidsprosesser - utfordrer dem, endrer og forbedrer dem. Og det handler om at kompetansen hos helsepersonell og robustheten i profesjonelle helsevirksomheter utfordrer og finsliper teknologien. E-helse og helse blir ett. Det nyopprettede Direktoratet for e-helse er en pådriver for dette.
Mer om foredragsholdere


10.45: 
Behandlerstøttet internettbehandling. Hvorfor og Hvordan?
Arne Repålved Arne Repål, spesialrådgiver Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold

Foredraget skisserer kort former for veiledet behandling over internett. Hvilke muligheter ligger i denne behandlingsformen? Hva er utfordringene og hvor går utviklingen?
Mer om foredragsholdere


11.15: Helseappen Hodepinedagboka
ved Erling Andreas Tronvik, overlege ved nevrologisk avd. St. Olavs Hospital og forsker ved NTNU, Institutt for nevromedisin

Erling Tronvik
Erling Tronvik forteller om hvordan migrenepasienter får bedre behandling og livskvalitet gjennom å bruke selvrapportering via helseappen Hodepinedagboka. Han vil også belyse viktigheten av at helseapper er enkle å bruke, forskningsbasert og egnet for klinisk beslutningsstøtte.
Mer om foredragsholdere

11.45:
 Lunsj

12.45:
 Bruker "empowerment" - fra teknologifokus til endringsprosesser og egen mestring
ved Karen Hannasvik, Fagsjef arbeid, Oppfølgingsenheten Frisk
Karen Hannasvik
Oppfølgingsenheten Frisk har fått nye perspektiver på hva "empowerment" innebærer. Fokus er endret fra hva teknologi kan gjøre, til hvordan teknologi understøtter det vi er gode på. 

Kartlegging av arbeidsprossesser og utforming av mål har gitt nye perspektiver på digitalisering av våre helsetjenester. Vi har sett på hvilken kompetanse som er nødvendig og relevant i omstillingsprosessen, og hvordan det understøtter utvikling av nye digitale tjenester.
Mer om foredragsholdere 

13.15: 

NORSE – persontilpasset selvrapportering og klinisk tilbakemelding i behandlingsprosesser i Psykisk helsefelt

ved Christian Moltu, Fagsjef, Psykologspesialist, Phd- Psykiatrisk klinikk, Helse Førde. Førsteamanuensis II, Inst. for klinisk psykologi, UiB.
Christian Moltu

I dette innlegget presenteres bakgrunnen for rutinemessig monitorering
 av utkommer med klinisk tilbakemelding (ROM/CFS) basert på dynamiske selvrapporterte instrumenter som innovativ strategi for å øke pasientmedvirkning og øke effekt av behandling. Det kliniske tilbakemeldingssystemet NORSE presenteres, og det vises eksempler fra bruken av dette i praksis.

13.45: Pause

14.15:
 E-brukerinvolvering som ledd i recoveryLillian Sofie Eng
ved Lillian Sofie Eng, erfaringskonsulent og medforsker ReConnect, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo Universitetssykehus

 

I foredraget presenteres hennes erfaringer og hennes rolle i ReConnect-prosjektet. Eng har vært moderator i forumet, samt ledet fysiske møter med brukere gjennom ReConnect kafé. Noen foreløpige funn fra studien blir også presentert.
Mer om foredragsholdere

14.45: CheckWare for Egen Mestring ved Stig Husby, CTO CheckWareStig Husby


15.35: CheckWare User Community 
ved Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWareheidi 270
15.50: Oppsummering 
ved Anders Melbye, CCO CheckWareAnders Melbye16.00: Konferanse slutt

(programmet oppdateres fortløpende)

 


 
Registreringen er åpen – meld deg på!

Vi gleder oss til å se deg på en lærerik, inspirerende og relasjonsbyggende konferanse i Trondheim.


Priser
Pris kurs og konferanse: kr 3900.
Pris workshop og konferanse: kr 4400.
Pris kun workshop: kr 2950.
Pris kun konferanse: kr 2950.
Pris kun kurs: kr 2450.

Meld deg på!

Overnatting kommer i tillegg og kan gjøres på epost til nidelven@scandichotels.com eller via telefon 73 56 80 02.
Oppgi konferansekode BCHE 280916. 

 

Påmelding
Send epost til pamelding@checkware.com med navn og tittel på påmeldte.
Vennligst oppgi hva du skal delta på.
Oppgi også fakturaadresse.