Foredragsholdere
CheckWare Conference 2016

Jan Oldenburg

JanOldenburg

Jan Oldenburg, FHIMSS, is passionate about using digital health engagement tools to build a healthcare system where patients and caregivers participate as partners with health systems and clinicians. She currently advises and consults with organizations who want to understand the evolving digital health landscape.

Ms. Oldenburg has broad experience within all aspects of the US healthcare ecosystem, including payers, providers, startups, and integrated delivery systems. Her background includes consulting experience with small firms as well as EY’s Health Advisory Practice, work as the Vice President of Patient and Physician Engagement in Aetna’s Accountable Care Solutions organization and seven years in senior leadership with Kaiser Permanente’s Digital Services Group, establishing one of the leading digital health capabilities in the US.

Ms Oldenburg is one of the leading voices for the potential of digital tools to transform the way healthcare is delivered, the patient and consumer’s experience of healthcare—both in and out of the clinic and hospital, and the relationship between individuals and their clinicians. She frequently speaks and writes on the topic:

  • - She is the principal Editor of Participatory Healthcare: A Person-Centered Approach to Transforming Healthcare published by CRC Press August 2, 2016.
  • - Ms Oldenburg is also the primary editor of Engage! Transforming Healthcare Through Digital Patient Engagement, published by HIMSS press and winner of “Best Book of 2013” honors at HIMSS 2014
  • - She contributed the “Personal Health Engagement” chapter to the third edition ofMedical Informatics, published by HIMSS press in March, 2015.
  • - She contributed the “Patient Portals, Enabling Participatory Medicine” to The Journey Never Ends: Technology’s Role in Helping Perfect Healthcare Outcomes, published by CRC Press in February, 2016.


Ms. Oldenburg is the co-chair of the HIMSS Connected Health Committee. Ms. Oldenburg was previously a member of the HL7 PHR Workgroup, was a part of the initial CCHIT PHR standards committee, and served on the US Government Office of the National Coordinator (ONC) of Healthcare IT Consumer Empowerment Workgroup in 2013-2014. She currently serves on the communication committee of the Society for Participatory Medicine. She believes that health IT is a tool that can help people take control of their lives and their health.

Epost: jan@janoldenburg.com 
Twitter: @janoldenburg 
Homepage: www.janoldenburg.com

What people have said about previous presentations by Jan Oldenburg

-Presenter was phenomenal in her conversational style and preparation with specific cases.

-The speaker used with immense expertise a number of specific patient case studies to punctuate her messages. The overall effect of case summary reviews was to make these concepts ring clear and true for the listeners. This was an insightful presentation, and one which relentlessly presented and aligned the realities underpinning patient needs and expectations as they relate to technology, clinical practice and the improvement of overall health and quality of life. It's a tall order to bring these components of thought together in the approachable manner taken by this presenter. She knocked this presentation out of the ballpark. The result was far greater than a simple home run.

-Very thought provoking. Excellent presentation!

-Extremely effective use of storytelling to illustrate points!

Tilbake til konferansen

Helge T Blindheim

Helge T. Blindheim er seniorrådgiver ved direktoratet for e-helse. Helge har mange års erfaring i IT-bransjen, både i privat og offentlig sektor, og er i særdeleshet opptatt av digitalisering i helsesektoren.

Helge T. Blindheim på LinkedIn
Helge T. Blinheim på TwitterTilbake til konferansen
HelgeTBlindheim

Christian Moltu

ChristianMoltu_n

Christian Moltu er psykologspesialist, PhD, og jobber som fagsjef for Psykiatrisk klinikk i Helse Førde. I denne jobben har han sammen med kollegaen Sam Nordberg, utviklet det dynamiske og lærende kliniske feedbacksystemet NORSE. Dette systemet bygger på selvrapportering fra pasienter i behandling innen psykisk helsefelt, både polikliniske og inneliggende, og gir psykometrisk valide tilbakemeldingsrapporter til behandlere om tilstand, endring, allianse og behov i behandling. Systemet er implementert i ulike poliklinikker og sengeposter ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, og bruker CheckWare som teknisk leveringsplattform. Systemet er tildelt innovasjonsmidler fra Helse Vest, og bygger på en sterk pasientmedvirkningstradisjon.

 

Moltu er også forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, og forskingsgruppeleder for forskningsgruppe for psykisk helse og rus (PHR) i Helse Førde. Han veileder flere doktorgrader, hvorav flere er rettet mot å forske på klinisk bruk og implementering av dynamiske kliniske tilbakemeldingssystem i praksis. Moltu publiserer jevnlig internasjonale vitenskapelige artikler om klinisk tilbakemelding, psykoterapi- og allianseprosesser og brukermedvirkning i forskning. 

Tilbake til konferansen

Erling Andreas Tronvik

Erling Tronvik er overlege ved nevrologisk avd. St. Olavs Hospital og forsker ved NTNU, Institutt for nevromedisin.

Han er tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Hodepine, som er det eneste hodepinesenter i verden med offisielle forbindelser med Verdens Helse Organisasjon (WHO), og som drifter «The Global Campaign against Headache» med samarbeidspartnere i 18 land og forskningsprosjekter i alle verdensdeler.

Han har blant annet utviklet appen Hodepinedagboka. Tronvik har publisert flere artikler og foretatt en rekke kliniske studier. Han leder en tverrfaglig forskningsgruppe, InnoMet, som arbeider med innovative metoder for kirurgisk behandling av hodepine og ansiktssmerter. Gruppen har utviklet og patentert et nytt kirurgisk instrument og har pågående utviklingsprosjekter i samarbeid med SINTEF samt et stor internasjonalt medisinsk utstyrsfirma. Tronvik leder også et internasjonalt forskningskonsortium med hodepineeksperter fra 10 land. 

Tilbake til konferansen
ErlingTronvik

Karen Hannasvik

Karen_Passbildestr

Fagsjef arbeid, Oppfølgingsenheten Frisk

Karen har bidratt til vekst og virksomhetsutvikling i Oppfølgingsenheten Frisk gjennom anbudsbesvarelser og offentlige anskaffelser innenfor alle  fagområder – spesielt innenfor arbeidsinkludering, rehabilitering og psykisk helse. Arbeidet har gitt bred erfaring med utviklingsarbeid med spesielt fokus på fag- og kompetanseutvikling.

Tidligere har hun også vær prosjektutvikler og prosjektleder med fokus på ledelse av forbedrings- og effektiviseringsprosjekter innenfor HR, CRM,prosjektledelse og kvalitetsstyring.

Karen Hannasvik på LinkedIn

Mer om Oppfølgingsenheten Frisk her.


Tilbake til konferansen

Arne Repål

Arne Repål er spesialist i klinisk psykologi, godkjent veileder i kognitiv terapi, tidligere fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF, nå 50% stilling som spesialrådgiver Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF.  

Ved siden av dette driver Arne Repål privatpraksis, er aktiv foreleser og veileder.  Han er også redaktør av Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Repål har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper og har forfattet en rekke bøker og artikler.


Tilbake til konferansen
arne_repål

Lillian Sofie Eng

LillianSofieEng
Lillian Sofie Eng er erfaringskonsulent og medforsker og også utdannet fysioterapeut. Eng har egen erfaring fra psykisk helse. Hun er sentral i ReConnect-prosjektet.
ReConnect er et nettbasert verktøy for samarbeid og recovery innen psykisk helse og rus.
Tilbake til konferansen

Sonja Heyerdahl

Sonja Heyerdahl er lege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr. med. Hun har vært med på å innføre både ASEBA og SDQ til Norge, og har langvarig, bred erfaring med begge instrumenter. Hun har vært forskningssjef på Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør fra 1999-2008. Hun er nå pensjonist, men er faglig fortsatt tilknyttet RBUP Øst Sør, med en emeritus-posisjon.

I arbeidet som forsker og forskningssjef har hun vært spesielt engasjert i å bidra til god bruk av standardiserte instrumenter, både i forskning og klinisk virksomhet. Hun har her spesielt arbeidet med ASEBA- og SDQ-instrumentene. Hun er også engasjert i det elektroniske tidsskriftet og nettstedet Psyktest Barn, som gjør systematiske vurderinger av psykometriske egenskaper for norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unges psykiske helse. Hensikten med dette er å bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet

Tilbake til konferansen
SonjaHeyerdahl

Bjørn Astad

BjørnAstad
Bjørn Astad er Ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Avdelingen for e-helse har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren.
Tilbake til konferansen

Stig Husby

Stig Husby er CTO og sikkerhetsansvarlig hos CheckWare. Han har tidligere erfaring  fra finans og betalingstransaksjoner, men de siste årene har han hatt fokus på digitale helsesystemer og informasjonssikkerhet. Stig Husby er TOGAF-sertifisert og sertifisert ISO 27001 Lead implementer. Husby har vært delaktig i oppstart av flere firma, både som eier og CTO.
Tilbake til konferansen
stig 270