home_datagreie

Hvordan tilby digital Egen Mestring ved hjelp av CheckWare

For deg som ønsker å lære hvordan digitale verktøy kan inngå som en del av helsetjenesten i somatikk, psykisk helse og rehabilitering.
Ved Stig Husby, CTO CheckWare

Det vil være både opplæring og hand-on-oppgaver. Ta med egen PC for å jobbe med oppgaver underveis.

 

09.00: Velkommen 

- Hva legger vi i "Egen Mestring"?
- Eksempler på bruksområder
- Mulighetsrom med CheckWare-løsningen

10.00: Pause

10.15: Vi lærer å redigere innhold
- Laste opp filer/bilder
- Skrive tekstsider
- Lenker til eksterne ressurser

11.00: Pause

11.15: Vi lærer å sette sammen innhold

- Å lage en innholdsstrategi
- Innholdspakker

12.00: Lunsj

13.00: Vi lærer å sette sammen et innholdsprogram
Kartleggingsplaner
- Inkludere innhold

13.45: Pause

14.00: Oppsummering
- Hva har vi lært i dag?
- Spørsmålsrunde