home_datagreie

Kurs:
Bruk av digitale kartleggingsverktøy i barne- og ungdomspsykiatrien

ASEBA og SDQ

ASEBA-skjemaene er ganske omfattende, mens SDQ er kort. Begge systemene har skjema for foreldre, lærere og ungdom, og varianter for førskolebarn. Begge systemene har også skjema for oppfølging under behandling. 

Kurset vil gi en oversikt over ASEBA- og SDQ-skjemaene og deres egenskaper.

Spesielt vil det bli lagt vekt på:

-Skåring av skjemaene, med skalaer og profiler.
-Bruk av normer. Har vi korrekte normer for Norge?
-Betydningen av resultater fra flere informanter (foreldre, lærere og ungdom)

Kurset vil også ta opp hvordan skjemaene kan brukes i praksis.

09.00: Velkommen 

Bruk av spørreskjema i praksis-feltet.
Introduksjon til ASEBA og SDQ.

10.00: Pause

10.15: ASEBA-instrumentene
- Egenskaper ved metodene
- Skalaer, syndromer, profiler
- Skåring - tolkning av resultater
- Psykometriske egenskaper
- Bruk av flere informanter

11.00: Pause

11.15: Presentasjon av ASEBA fortsetter

- Vurdering av resultater
- Grenseverdier for avvik, hvor gode normer har vi?
Multikulturelle normer
Tilbakemelding til familier
Bruk av ASEBA under behandling - Brief Problem Monitor

12.00: Lunsj

13.00: SDQ
Egenskaper ved SDQ
Vurdering av resultater
Grenseverdier for avvik, hvor gode normer har vi?
Bruk av SDQ under behandling

13.45: Pause

14.00: Bruk av spørreskjema i praksis
- Tilbakemelding til familier
- Rammer for bruk
- Oppsummering