solutions_illustrasjon

CheckWare forKlinikker

CheckWare Enterprise

CheckWare for klinikker 

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker som bruker psykometriske tester og som ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og skjema det er behov for, samt moduler for egenmestring og integrasjon med helse-apper.

CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp, integreres med pasientjournalen og dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

 
CheckWare for Klinikker gir deg følgende:
- tilgang til din egen frittstående installasjon av CheckWare
- separate portaler for behandler og respondent
- all funksjonalitet i CheckWare
Ta kontakt med oss for mer informasjon og prising.

CheckWare for Klinikker

Fyll inn dette skjemaet og skriv litt om hva du vil vite om CheckWare for Klinikker, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.