selvrapportering

CheckWare for Avstandsoppfølging

CheckWare for avstandsoppfølging

behandlermedipad
Omfattende forskning har vist at ehelse-løsninger som styrker pasienters egenkompetanse, økt kommunikasjon og samhandling med helsepersonell gir pasientene en vesentlig bedre livskvalitet, mindre helseplager og mindre behov for helsehjelp fra det offentlige.

CheckWare muliggjør dette ved hjelp av digital selvrapportering fra brukere, utvikling av individuelt tilpassede nettbaserte egenmestringsprogram og elektronisk dialog mellom brukere og hjelpere.

CheckWare kan integreres med andre fagsystemer og kan overføre data til f.eks. statistikkprogrammer.

Kunder som bruker CheckWare har bevist at de kan behandle 3-4 ganger så mange med samme ressursbruk og samme kvalitet, samt redusere administrative kostnader ved datainnsamling med 64%. 

 

respondentmedipadSelvrapportering
Brukerne besvarer helseskjema hjemmefra. Helsepersonell får umiddelbart tilgang til beslutningsstøtterapporter som viser status og utvikling over tid. Brukerne kan få tilgang til de samme, eller spesielt tilpassede rapporter. Pårørende og andre hjelpere kan besvare helseskjema om eller på vegne av en bruker. Besvarelser fra alle roller tilknyttet en bruker kan presenteres i samlerapporter.

 

Varsling til vaktsentral
Helsetilstanden kan monitoreres. Ved definerte terskelverdier eller tydelig forverring kan CheckWare automatisk sende varsel til vaktsentral eller ansvarlig behandler.

 

Dialog
Brukere og helsepersonell kan sende og motta meldinger med sensitivt innhold ved hjelp av en sikker kommunikasjonsmodul. Meldingene kan benyttes til spørsmål og svar og for å varsle at man trenger hjelp.

 

Sirkler
Sirkler kan tas i bruk for å etablere kommunikasjon i lukkede grupper. Brukere kan invitere andre brukere og helsepersonell. Helsepersonell kan gjøre tilsvarende. Det gis derved muligheten til å etablere diskusjonsforum blant brukere og forum for tverrfaglige team.