solutions_illustrasjon

CheckWare for BUP

CheckWare for Barne- og ungdomspsykiatri

CheckWare for BUP

CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 1000 digitale psykometriske tester for både selvrapportering, strukturerte kliniske intervjuer, måling av behandlingseffekt og livskvalitet.

Med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene har vi satt sammen en pakke spesielt for BUP-avdelinger.

Med digitale versjoner av skjema reduseres det administrative arbeidet. Pasienter og pårørende kan besvare skjemaene hjemme eller på klinikken og helsepersonell får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene. Dette fjerner mye av det manuelle arbeidet og gir mer tid til samtale med pasienten.

Hvis ønskelig kan CheckWare integreres med eksisterende journalsystem for overføring av skåringsresultater. 

CheckWare kan settes opp med ulike behandlingsroller. Dette er spesielt aktuelt der pasienten er mindreårig og der foresatte, lærere og behandlere skal svare på vegne av eller i tillegg til pasienten. Data kan kobles sammen og det kan produseres rapporter med data fra alle involverte roller. 

Kartleggingspakken fra CheckWare inneholder: 

  • ASEBA - Achenbach System of Empirically Based Assessment
  • BYI-2 - Beck Youth Inventories Second edition
  • CGAS - Children's Global Assessment Scale
  • HoNOSCA - Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
  • KATE - Kartlegging av traumeerfaringer
  • PasOpp - Pasienttilfredshetsskjema - Generisk Kortversjon tilpasset foresatte til barn ved BUP
  • SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire

 

Nedenfor er vist eksempler på utfylling av ASEBA-skjema for lærer, samt den tilhørende rapporten man får i etterkant.
TRF_1_side


TRF_2_side


trf_rapport_3

 

Se også vår brosjyre for CheckWare for BUP HF


CheckWare BUP

Fyll inn dette skjemaet og skriv litt om hva du vil vite om CheckWare BUP, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.