CheckWare for kommuner

Digital pasientmedvirkning er på full fart inn i kommunehelsetjenesten. Digital bruk av kartleggingsverktøy, tilbakemeldingssystemer til terapeutene, avstandsoppfølging av kronisk syke, samt selvhjelpsverktøy for brukere som har psykiske utfordringer. Alt er i anmarsj og du kan løse mye med CheckWare.

Bruk av digitale psykometriske tester/kartleggingsverktøy

Det er idag utstrakt bruk av  kartleggingsverktøy i norske kommuner. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og ofte ikke i tråd med rettighetene som er knyttet til skjemaene. Mange bruker også utenlandske nettløsninger uten at man har sjekket om dette tilfredsstiller sikkerhetskravene i Norge.

Kommunepsykologer kan enkelt ta i bruk digitale versjoner av de mest brukte psykometriske testene. Pasienten kan selvrapportere via mobil eller nettbrett før og etter timen, og skåringsrapportene blir automatisk tilgjengelig for kommunepsykologene.

FIT - Feedback informerte tjenester

FIT anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjeneste i kommunene. FIT gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. CheckWare tilbyr digitale versjoner av ORS- og SRS-skalaene. Løsningen tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten og dataene lagres i Norge.

ASEBA – Besvarelse fra flere respondenter i en sak

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) er et mye brukt kartleggingsverktøy innen oppfølging av barn og unge. Dette er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen.

Med CheckWare kan du forenkle arbeidet med utsending, oppfølging av besvarelser og skåringsrapporter.

Integrasjon med fagsystemer

Det er utstrakt bruk av kartleggingsverktøy innen mange felt i kommunen. Vi er partner med Visma og kan tilby kartleggingsverktøy fra CheckWare integrert i Visma Flyt.

Avstandsoppfølging og selvhjelpsverktøy

Omfattende forskning har vist at ehelse-løsninger som styrker pasienters egenkompetanse, økt kommunikasjon og samhandling med helsepersonell gir pasientene en vesentlig bedre livskvalitet, mindre helseplager og mindre behov for helsehjelp fra det offentlige. 

CheckWare muliggjør dette ved hjelp av digital selvrapportering fra brukere, utvikling av nettbaserte selvhjelpsverktøy og elektronisk dialog mellom brukere og hjelpere.

Helsetilstanden kan monitoreres og automatisk sende varslinger til vaktsentralen og nettbaserte selvhjelpsverktøy gjør at kommunen kan følge opp flere med de samme ressursene.