solutions_illustrasjon

CheckWare on Demand

For enkeltstående behandlere

CheckWare on Demand

CheckWare On Demand tilbys til enkeltstående behandlere i privat og offentlig helsesektor som ønsker å benytte digitale versjoner av psykometriske tester og andre kliniske kartlegginger.

Ved å benytte CheckWare on Demand sparer du tid på manuelt testarbeid og skåring. Det blir enklere å se status og følge pasientens/brukerens utvikling over tid samtidig som pasienten/brukeren føler seg mer involvert i egen behandling.

CheckWare har avtale med rettighetshaverne og du kan være sikker på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene.

CheckWare on Demand er en sikker og enkel nettjeneste som gir deg følgende:

  • digital utsteding av kartlegginger til dine respondenter. Listen over tilgjengelige kartlegginger for CheckWare on Demand finnes her.
  • automatisk sms-varsling med påloggingsinformasjon til respondentene når kartleggingen er utstedt.
  • respondenten kan besvare hjemmefra eller på klinikken via mobil, nettbrett eller pc.
  • du får umiddelbart tilgang til skåringsrapport når respondenten har besvart.

 

Se video på engelsk

 

 

Priser og fakturering
-Årlig abonnement: kr 350,- eks mva per måned (kr 4200,- per år eks mva)
-Per utstedte kartlegging: kr 41,- eks mva
-Pris per utsendte sms: kr 1,00 eks mva til Norge, kr 2,00 eks mva til utlandet
-Brukerstøtte: kr 525,- eks mva per påbegynte halvtime

Eventuelle royalties til rettighetshavere for bruk av testene kommer i tillegg.

 

Hvordan bestille?

  1. Les betingelsene: Generelle vilkår og betingelse - CheckWare on Demand - kontrakt 2018
  2. Fyll inn nødvendig informasjon i skjemaet nedenfor.
  3. Velg Send

Bestill CheckWare On Demand

Vennligst fyll ut skjemaet under for å registrere din bestilling av CheckWare On Demand. Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Annen informasjon til oss kan du skrive inn her