Alle instrumenter i én løsning

assessments_tilbud
CheckWare gjør en omfattende jobb med å skaffe formelle rettigheter og å elektronisk forvalte alle instrumentene som benyttes i løsningen. Vi har distribusjonsrettigheter til skjemaene/instrumentene i løsningen. Dersom du har behov for andre standardiserte tester er vi behjelpelig med å skaffe rettigheter.
assessments_leveringstid
Pris på etablering og bruk av CheckWare er basert på volum og hvor funksjonsrik løsning man ønsker. Eventuell royalty til rettighetshaver for bruk av tester kommer i tillegg. For noen tester er det en etableringskostnad eller en årlig avgift i tillegg til royalty. Dette er forbundet med etableringskostnader, oversettelser eller faste tilleggsgebyrer til rettighetshaver, og varierer pr test.
assessments_pris
Vi implementerer fortløpende, men noe leveringstid må påregnes. Leveringstid vil variere og avtales ved bestilling.

Vennligst kontakt support@checkware.com for mer informasjon.
assessments_distribusjon
CheckWare AS har distribusjonsrettigheter til over 1100 standardiserte måleinstrumenter og ønsker å kunne tilby alle tester og kartlegginger våre kunder har behov for. Samtidig er det meget viktig for oss å ha et ryddig forhold til rettighetshavere og være sikre på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene.

Våre kunder kan ta kontakt med support@checkware.com angående tilgjengelige kartlegginger.

 

Noen av våre rettighetshavere