features_clinicalreports

CheckWare med FIT

Digitale versjoner av ORS og SRS

CheckWare med FIT

CheckWare med FIT (Feedback Informerte Tjenester) er spesielt tilpasset kommuner og klinikker som ønsker å ta i bruk SRS- og ORS-skalaene.

CheckWare benyttes på pc eller nettbrett og klientene besvarer ved oppstart og ved avslutning av timen. Løsningen er integrert med OpenFIT API programvare og benytter algoritmer derfra for å fremstille forventningskurvene.

Vi tilbyr følgende FIT-skjema:
ORS - Outcome Rating Scale
CORS - Child Outcome Rating Scale
SRS - Session Rating Scales
CSRS - Child Session Rating Scale
GSRS - Group Session Rating Scale
GCSRS - Group Child Session Rating Scale

I løsningen tilbyr vi også

  • Individuelle skåringsrapporter
  • Predefinerte roller som regulerer hvilke funksjoner terapeuter har tilgang til
  • Gruppeoppsett som regulerer hvilke klienter terapeuter har tilgang til    
  • Systemspråk på norsk
  • Statuspanel for terapeuter
  • Eksport av data 


CheckWare med FIT
 tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten og dataene lagres i Norge. Kommunene kan velge hvilke personopplysninger de ønsker å registrere. CheckWare har egne sikkerhetseksperter som tilbyr bistand med ROS-analyser og rådgivning i valg av sikkerhetsnivå.

Se gjerne vår video


Om FIT

FIT
står for Feedback Informerte Tjenester. Tidligere kalte man dette KOR, Klient Og Resultatstyrt praksis. Dette er en arbeidsform hvor verktøyene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating scale) benyttes.

Disse verktøyene er utviklet i USA og anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene. Digital versjon av ORS og SRS gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Forskning viser at dette øker effekten av behandling, og at bruk av FIT-verktøy styrker den terapeutiske alliansen.

FIT anbefales brukt både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.

 

For mer informasjon, send epost til info@checkware.com

 

Hent kontrakt for CheckWare med FIT

Vennligst fyll ut skjemaet under for å registrere din bestilling av kontrakt for CheckWare med FIT. Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Annen informasjon til oss kan du skrive inn her