features_clinicalreports

CheckWare med FIT

Digitale versjoner av ORS og SRS

CheckWare med FIT

CheckWare med FIT (Feedback Informerte Tjenester) er spesielt tilpasset kommuner og klinikker som ønsker å ta i bruk SRS- og ORS-skalaene.

CheckWare kan benyttes på mobil, pc eller nettbrett og brukerne kan besvare hjemmefra, på venterommet eller i samarbeid med behandleren. Alle tilgjengelige språk kan nås via løsningen og brukeren kan få tilgang til skjema ut fra valgt språk. Løsningen er integrert med OpenFIT API programvare og benytter algoritmer derfra for å fremstille forventningskurvene.

CheckWare med FIT tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten og dataene lagres i Norge. Kommunene kan velge hvilke personopplysninger de ønsker å registrere. CheckWare har egne sikkerhetseksperter som tilbyr bistand med ROS-analyser og rådgivning i valg av sikkerhetsnivå.

Årlig abonnement for basis CheckWare med FIT er kr 1 390,- per behandler.


Om FIT

FIT
står for Feedback Informerte Tjenester. Tidligere kalte man dette KOR, Klient Og Resultatstyrt praksis. Dette er en arbeidsform hvor verktøyene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating scale) benyttes.

Disse verktøyene er utviklet i USA og anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene. Digital versjon av ORS og SRS gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Forskning viser at dette øker effekten av behandling, og at bruk av FIT-verktøy styrker den terapeutiske alliansen.

FIT anbefales brukt både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.

 

Om ORS og SRS

ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av lidelsestrykk og hvordan brukeren har det. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom bruker og behandler. ORS fylles ut før eller tidlig, SRS mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for behandler og bruker og danner beslutningsstøtte for videre forløp.

ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet.

Vi tilbyr følgende FIT-skjema:
ORS - Outcome Rating Scale
CORS - Child Outcome Rating Scale
YCORS - Young Child Outcome Rating Scale
SRS - Session Rating Scales
CSRS - Child Session Rating Scale
GSRS - Group Session Rating Scale
GCSRS - Group Child Session Rating Scale
YCSRS - Young Child Session Rating Scale

Ta kontakt med oss på telefon 47 80 51 44, epost info@checkware.com eller bruk skjemaet nedenfor for å få vite mer om digital pasientmedvirkning.

Informasjon om digital versjon kartlegginger/skjema

Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Fortell hvilket skjema du ønsker å få tilgang til.