features_clinicalreports

ORS og SRS

Om ORS og SRS

ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av lidelsestrykk og hvordan klienten har det. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom klient og terapeut. ORS fylles ut før eller tidlig i samtalen, SRS mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for terapeut og klient og danner beslutningsstøtte for videre forløp.

ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet.

Vi tilbyr følgende FIT-skjema:
ORS - Outcome Rating Scale
CORS - Child Outcome Rating Scale
SRS - Session Rating Scales
CSRS - Child Session Rating Scale
GSRS - Group Session Rating Scale
GCSRS - Group Child Session Rating Scale

Ta kontakt med oss på telefon 47 80 51 44, epost info@checkware.com eller bruk skjemaet nedenfor for å få vite mer om digital pasientmedvirkning.

Informasjon om digital versjon kartlegginger/skjema

Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Fortell hvilket skjema du ønsker å få tilgang til.