Man trenger innovasjonsarbeid mellom privat og offentlig sektor
Vemund Nordnes Myrbakk
Psykologspesialist Fagutviklingsenheten, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Når det gjelder spiseforstyrrelser er over 95% av pasientene kvinner under 30 år. De første konsultasjonene kan være skremmende for unge mennesker som nå innser sine psykiske helseproblemer, og digitale kartlegginger gir store fordeler.
Sigrid Bjørnelv
Dr. Phd
Fordelen med å benytte CheckWare til denne testingen er at terapeuten kan hente opp resultatene med en gang og bruke dem i terapien. Når man sammenligner målingen fra for eksempel en måned siden og nå vil pasienten kunne se i tall at det har vært en endring i positiv retning
Gunnar Paulson
Kvalitetsleder Modum Bad
Brukerne svarer på tester på datamaskinen hjemme hos seg selv før de ankommer det fire uker lange rehabiliteringsoppholdet. Klinikken kan starte planlegging av behandlingen, og brukeren selv får forberedt seg på oppholdet.
Liv Sigrun Nykos Midttun
IKT-konsulent Rehabiliteringssenteret Rauland
Utviklingen av våre rehabiliteringstilbud vil avhenge av at vi som tilbyder har kunnskap om hvilke tilbud som fungerer og hvilke som ikke fungerer. Vi må også vite hvilke endringer våre tilbud betyr for pasientens helsetilstand på kort og lang sikt
Sverre Sittlinger
Kvalitetsrådgiver ved LHL-klinikkene Røros
Det er viktig å få til felles regionale løsninger for psykometriske tester, dette kan vi nå få realisert gjennom bruk av CheckWare
Erik M.Hansen
Adm.direktør i Helse Vest IKT

Kundehistorier

04 september 2017

5.5 årsverk mer til pasientbehandling

UNNs historie med CheckWare har sin spede begynnelse fra 2010 da Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms fikk tilsendt et informasjonsbrev i posten. Vemund Myrbakk…

unn
01 juni 2016

Kartlegging av spiseforstyrrelser med CheckWare

Dr. Sigrid Bjørnelv, Phd., er overlege med spesialisering innen psykisk helse og spiseforstyrrelser. Hennes forskning om "Spising og vektprobler hos unge" har hjulpet med…

helseNTbw
31 mai 2016

Papirløs kvalitet

Modum Bad er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. De har som mål å fremme psykisk helse og livskvalitet, familierelasjoner og samliv…

modumbad
31 mai 2016

Rehabiliteringssenteret i Rauland

Rehabiliteringssenteret i Rauland (AiR) sparer mye tid på å slippe å punche inn data fra papir-tester. Brukerne tar de første testene på nettet…

rehab
31 mai 2016

LHL-klinikkene Røros

Da LHL-klinikkene Røros startet diskusjon om hvordan de kunne videreutvikle sitt rehabiliteringstilbud og få bedre oversikt over pasientene, falt valget på…

lhl
19 februar 2016

Helse Vest satser på digitale løsninger til psykisk helse og rus

Helse Vest tar i bruk CheckWare for alle sine sykehus og klinikker og møter derved Helse- og omsorgsdepartementet sine krav om å prioritere pasienter innen psykisk…

helsevest