kalender3 (1)

Se hva som skjer @CheckWare

02 oktober 2019

CheckWare deltar på eKommune i oktober

CheckWare deltar for første gang på eKommune 2019. eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i…

02 oktober 2019

CheckWare deltar på EHIN 2019

CheckWare er også i år med som sponsor av EHiN "e-helse i Norge".  Dette er Norges ultimate møteplass for brukere og beslutningstakere innen…

ehin2019_400x400
12 juli 2019

Videokommunikasjon skal kutte avstander i Ullensvang kommune

- Eldre er like mottakelige for å ta i bruk ny teknologi som yngre. Så lenge det legges opp til enkel bruk av teknologi er det ikke noe problem for noen av innbyggerne…

03 juli 2019

Sykehuset Telemark innfører verktøy som åpner for større pasientmedvirkning

Innføringen av et nytt digitalt verktøy bidrar til å bedre pasientsikkerheten og øker muligheten for pasientene til å få bedre grep om egen…

02 juli 2019

Nye kontrakter for 15 millioner kroner til CheckWare

Pasientene og sykehusene vil ha trøndersk helseteknologi. Frem til nå har over 230 000 pasienter medvirket digitalt i egen helse gjennom CheckWares…

02 juli 2019

Innføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasientene

Vestre Viken sikrer nå pasientmedvirkningen gjennom innføring av et nytt, digitalt verktøy innen psykiatrien. Systemet skal løse en rekke utfordringer…

29 oktober 2018

CheckWare deltar på EHIN 2018

CheckWare er også i år med som sponsor av EHiN "e-helse i Norge".  Dette er Norges ultimate møteplass for brukere og beslutningstakere innen…

ehin_post_partner_1200x1200
21 juni 2018

CheckWare + HelseApper = Sant!

Helseapper kan nå kobles til CheckWare. Dette gjør at apper som tidligere har vært frittstående og kun tilgjengelig for pasienten, nå kan…

06 juni 2018

Sommerhilsen 2018

Helsesektoren er den siste store industrien som nå digitaliseres. En aldrende befolkning og stadig økte forventninger til helsetilbudet gjør dette helt…

05 mars 2018

Digitalisering for friskere pasienter

Lovisenberg Diakonale Sykehus innfører CheckWare for å få bedre innsikt i om behandlingen av pasientene virker. 4650 pasienter ved Lovisenberg gis anledning til…

08 februar 2018

CheckWare er et sikkert valg!

Informasjonssikkerhet har alltid vært i fokus hos CheckWare og vi ønsker den nye forordningen for personvern (GDPR) velkommen.

03 november 2017

Nytt i CheckWare 3.2

Kort informasjon om hva som er nytt i CheckWare 3.2. Listen er ikke uttømmende, og vi anbefaler at superbrukere og systemforvaltere melder seg på Forvalter-kurs…

behandlermedipad
18 oktober 2017

CheckWare deltar på EHiN 2017

CheckWare er også i år med som sponsor av EHiN "e-helse i Norge". Dette er Norges ultimate møteplass for brukere og beslutningstakere innen helsesektoren.…

04 september 2017

5.5 årsverk mer til pasientbehandling

UNNs historie med CheckWare har sin spede begynnelse fra 2010 da Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms fikk tilsendt et informasjonsbrev i posten. Vemund Myrbakk…

unn
01 juni 2016

Kartlegging av spiseforstyrrelser med CheckWare

Dr. Sigrid Bjørnelv, Phd., er overlege med spesialisering innen psykisk helse og spiseforstyrrelser. Hennes forskning om "Spising og vektprobler hos unge" har hjulpet med…

helseNTbw
31 mai 2016

Papirløs kvalitet

Modum Bad er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. De har som mål å fremme psykisk helse og livskvalitet, familierelasjoner og samliv…

modumbad
31 mai 2016

Rehabiliteringssenteret i Rauland

Rehabiliteringssenteret i Rauland (AiR) sparer mye tid på å slippe å punche inn data fra papir-tester. Brukerne tar de første testene på nettet…

rehab
31 mai 2016

LHL-klinikkene Røros

Da LHL-klinikkene Røros startet diskusjon om hvordan de kunne videreutvikle sitt rehabiliteringstilbud og få bedre oversikt over pasientene, falt valget på…

lhl
19 februar 2016

Helse Vest satser på digitale løsninger til psykisk helse og rus

Helse Vest tar i bruk CheckWare for alle sine sykehus og klinikker og møter derved Helse- og omsorgsdepartementet sine krav om å prioritere pasienter innen psykisk…

helsevest
27 juni 2017

Sommerhilsen 2017

Pasientens helsetjeneste brer om seg. Til nå har over 100 000 pasienter deltatt digitalt i egen behandling gjennom CheckWare og resultatene er dokumentert: Det…