kalender3 (1)

Se hva som skjer @CheckWare

24 mars 2020

Egenregistrering av status for helsepersonell ifm korona-pandemien

Ansatte i Vestre Viken skal registrere egen status under korona-epidemien. Den digitale løsningen ARES skal brukes av ansatte i karantene/isolasjon og ansatte med…

13 mars 2020

CheckWare og COVID-19

Digital avstandsoppfølging i kampen mot koronavirus Vi forstår at mange er i en utfordrende situasjon med å avdekke og følge opp potensielle pasienter…

13 mars 2020

Lansering CheckWare Helium

Det er med stolthet vi presenterer vår nyeste programvareversjon, CheckWare Helium.  Prioriteringen for det vi har utviklet er gjort i samarbeid med…

05 februar 2020

Helseministeren: - eMeistring er et kroneksempel på pasientens helsetjeneste

I årets Sykehustale brukte helseminister Bent Høie hele innledningen til å prise terapeutveiledet internettbehandling av psykiske lidelser. To sentrale personer…

08 november 2019

250 000 pasienter

Vi er stolte og ydmyke over at pasientene og sykehusene vil ha trøndersk helseteknologi. Frem til nå har over 250 000 pasienter medvirket digitalt i egen helse…

08 november 2019

Vestre Viken - avstandsoppfølging av epilepsipasienter

Epilepsipasienter får mulighet til å ta grep om sin egen hverdag Hva med å gå fra 100 prosent pasient til 10 prosent pasient? Helse…

02 oktober 2019

CheckWare deltar på eKommune i oktober

CheckWare deltar for første gang på eKommune 2019. eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i…

02 oktober 2019

CheckWare deltar på EHIN 2019

Vi er sterkt tilstede på EHiN i år.  I paneldebatten "Hva hvis Helsenæringsmeldingen hadde kommet i 2009?" diskuterer vi sammen med Imatis…

12 juli 2019

Videokommunikasjon skal kutte avstander i Ullensvang kommune

- Eldre er like mottakelige for å ta i bruk ny teknologi som yngre. Så lenge det legges opp til enkel bruk av teknologi er det ikke noe problem for noen av innbyggerne…

03 juli 2019

Sykehuset Telemark innfører verktøy som åpner for større pasientmedvirkning

Innføringen av et nytt digitalt verktøy bidrar til å bedre pasientsikkerheten og øker muligheten for pasientene til å få bedre grep om egen…

02 juli 2019

Nye kontrakter for 15 millioner kroner til CheckWare

Pasientene og sykehusene vil ha trøndersk helseteknologi. Frem til nå har over 230 000 pasienter medvirket digitalt i egen helse gjennom CheckWares…

02 juli 2019

Innføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasientene

Vestre Viken sikrer nå pasientmedvirkningen gjennom innføring av et nytt, digitalt verktøy innen psykiatrien. Systemet skal løse en rekke utfordringer…

29 oktober 2018

CheckWare deltar på EHIN 2018

CheckWare er også i år med som sponsor av EHiN "e-helse i Norge".  Dette er Norges ultimate møteplass for brukere og beslutningstakere innen…

ehin_post_partner_1200x1200
21 juni 2018

CheckWare + HelseApper = Sant!

Helseapper kan nå kobles til CheckWare. Dette gjør at apper som tidligere har vært frittstående og kun tilgjengelig for pasienten, nå kan…

06 juni 2018

Sommerhilsen 2018

Helsesektoren er den siste store industrien som nå digitaliseres. En aldrende befolkning og stadig økte forventninger til helsetilbudet gjør dette helt…

05 mars 2018

Digitalisering for friskere pasienter

Lovisenberg Diakonale Sykehus innfører CheckWare for å få bedre innsikt i om behandlingen av pasientene virker. 4650 pasienter ved Lovisenberg gis anledning til…

08 februar 2018

CheckWare er et sikkert valg!

Informasjonssikkerhet har alltid vært i fokus hos CheckWare og vi ønsker den nye forordningen for personvern (GDPR) velkommen.

03 november 2017

Nytt i CheckWare 3.2

Kort informasjon om hva som er nytt i CheckWare 3.2. Listen er ikke uttømmende, og vi anbefaler at superbrukere og systemforvaltere melder seg på Forvalter-kurs…

behandlermedipad
18 oktober 2017

CheckWare deltar på EHiN 2017

CheckWare er også i år med som sponsor av EHiN "e-helse i Norge". Dette er Norges ultimate møteplass for brukere og beslutningstakere innen helsesektoren.…

04 september 2017

5.5 årsverk mer til pasientbehandling

UNNs historie med CheckWare har sin spede begynnelse fra 2010 da Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms fikk tilsendt et informasjonsbrev i posten. Vemund Myrbakk…

unn