Registrering nyhetsbrev og informasjon

CheckWare har alltid vært opptatt av informasjonssikkerhet og er svært glad for de nye personvernreglene (GDPR) – for oss er informasjonssikkerhet et av våre viktigste konkurransefortrinn!

For at vi skal kunne lagre din kontaktinformasjon, fyll ut dette skjemaet!