award

Om oss

CheckWare er utviklet spesielt for helseforetak, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digital pasientmedvirkning til sine pasienter.

Vi gjør det mulig for pasientene å medvirke digitalt i egen behandling gjennom digitale kartlegginger, nettbaserte behandlingsprogrammer og avstandsoppfølging. Helsepersonell får umiddelbart tilgang til pasientens status og utvikling over tid. De blir mer forberedt til å møte pasienten ansikt til ansikt og kan følge opp og monitorere helsetilstanden på avstand. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

CheckWare er en sikker digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og selvrapporteringsverktøy det er behov for, samt moduler for egenmestring og avstandsoppfølging. CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp og studiedesign. CheckWare kan integreres med helseapper, pasientjournaler og andre fagsystemer og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Sykehuset i Vestfold, Sandnes Kommune, LHL Helse og King’s College London.

Fakta og tall

2007
kalender
CheckWare ble grunnlagt av klinikere i Norge i 2007
250
sykehus
Over 250 klinikker og helseorganisasjoner bruker vår løsning
150 000
person
Over 150 000 pasienter og respondenter har brukt kartlegginger og skjema via CheckWare

Visjon og verdier

Pasienter verden over skal få bedre og mer effektiv hjelp gjennom digital medvirkning.

Vi er dedikert til våre kunder

  • Vi er innovatører
  • Vi er pålitelige
  • Vi leverer kvalitet

Ledelse

Heidi Blengsli Aabel
Heidi Blengsli Aabel
stig 270
Anders2017
Frode2017