Vi er dedikerte til våre kunder

Vi er innovatører, vi er pålitelige og vi leverer kvalitet

award

Om oss

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og helsesekjema det er behov for, samt moduler for egenmestring. CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp og studiedesign. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Oslo Universitetssykehus, Bærum Kommune, LHL Helse og Kings College London.

Fakta og tall

2007
kalender
CheckWare ble grunnlagt av klinikere i Norge i 2007
230
sykehus
Over 230 klinikker og helseorganisasjoner bruker vår løsning
150 000
person
Over 150 000 pasienter og respondenter har brukt kartlegginger og skjema via CheckWare

Visjon og verdier

Pasienter verden over skal få bedre og mer effektiv hjelp gjennom digital medvirkning.

Vi er dedikert til våre kunder

  • Vi er innovatører
  • Vi er pålitelige
  • Vi leverer kvalitet

Ledelse

Heidi Blengsli Aabel
Heidi Blengsli Aabel
stig 270
Anders2017
Frode2017