partners_illustrasjon

Partneravtaler styrker vårt produkt

CheckWare er partner med Norsk Helsenett.

Partnerskapet med DIFI muliggjør pålogging via ID-porten.
CheckWare har i samarbeid med journalleverandører utviklet integrasjoner mellom systemer.

DIPS leverer en elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon som benyttes ved de fleste helseforetak i Norge.

HK data utvikler og leverer fagsystem for oppvekst-, velferds- og helsesektoren i Norge.

SOMA er et elektronisk journal- og administrasjonssystem tilpasset et bredt spekter av virksomheter, fra spesialisthelsetjenester til lavterskeltiltak.

EXTENSOR er en leverandører av journal- og administrasjonsprogramvare til helsevirksomheter i Norge.

ASPIT tilbyr CheckWare som en fullintegrert modul i PsykBase som benyttes av privatpraktiserende psykiatere og psykologer.
Rettighetshavere over hele verden har gjort sine måleinstrumenter og psykometriske tester tilgjengelig via CheckWare, slik at vi nå har over 800 standardiserte måleinstrument tilgjengelig.

eMeistring er et standardisert behandlingsprogram med tilhørende diagnosetilpasset innhold og arbeidsflyt. Etter avtale med Helse Bergen som eier eMeistring, kan programmet gjenbrukes av andre helseinstitusjoner.
CheckWare har tett samarbeid med flere leverandører av helse-apper som integreres med vårt system.
CheckWare er godkjent software-leverandør av Outcomes Star